Förskollärare till nyetablerad förskola i Värmdö/Charlottendal

Antal platser:
Publicerad: 2022-01-14
Sista ansökningsdag: 2022-02-13
Stad: Värmdö

Vill du vara med och lägga grunden för en nyöppnad förskola där vi ger barnen de bästa förutsättningarna för framtiden?

*Har du en vision hur du vill att den bästa förskolan ska bedrivas?

*Har du ett driv och ett engagemang och har du tid och energi att ge det där lilla extra som behövs i arbetet på en relativt nystartad förskola?

*Är Reggio Emilia filosofin och dess grundpelare något du vill arbeta efter?

*Är du legitimerad förskollärare?

Då kan du vara den vi söker!

I januari 2021 öppnade Snickarbarnens förskola upp en ny förskola belägen i Charlottendal/Värmdö. Charlottendal ligger i nära anslutning till väg 222 med bra kommunikationsmöjligheter mot Nacka och Stockholm.

Snickarbarnens förskola är en privat förskola baserad på Reggio Emilia filosofin. Vi bedriver även verksamhet i Värmdö/Mölnvik samt i Sollentuna. Vår nya verksamhet i Charlottendal, rymmer totalt 160 barn fördelade i 4 åldersnära basgrupper. Varje bas är uppdelad i 3 lärteam. Lärteamen består av 10-15 barn beroende på ålder samt två pedagoger. På detta sätt uppfyller vi skolverkets riktlinjer för gruppstorlek. Förskolans lokaler är fördelade på två våningsplan. Vi har under det här första året fyllt alla våra team och våra lärmiljöer växer fram och utvecklas hela tiden. En härlig gård har fått ny utrustning och här erbjuds barnen de bästa förutsättningarna för lek, experimenterande och utforskande.

Snickarbarnens förskolor erbjuder alltid ekologisk/närodlad kost tillagad av egen kock. Förskolan har ett stort modernt kök vilket ger goda förutsättningar för vår kock att uppfylla de krav vi ställer på kosten.

Snickarbarnens förskola arbetar med Reggio Emilia filosofin som utgångspunkt. Vi arbetar processinriktat med ett projekterande arbetssätt där vi bedriver vår undervisning i projektform. Vi ser att pedagogrollen, organisationen, lärmiljöerna, den pedagogiska dokumentationen och inte minst vår barnsyn, är viktiga beståndsdelar för att uppfylla vårt arbete mot Reggio Emilia filosofin och ett projektinriktat arbetssätt.

Vi letar nu en förskollärare som uppfyller följande:

*Du är legitimerad förskollärare, gärna med flera års erfarenhet av arbete inom förskola.

*Du är driven och engagerad och bidrar med dina idéer för att bygga upp den bästa verksamheten.

*Du är positiv, initiativrik, lyhörd, ansvarsfull samt ser möjligheter istället för hinder.

*Du har förmågan att organisera, leda och inspirera dina kollegor i rätt riktning.

*Du har förmågan att planera, leda och systematiskt följa upp det pedagogiska arbetet enligt satta mål och riktlinjer.

*Du har en barnsyn som stämmer överens med Reggio Emiliafilosofin.

*Du har förmågan att utifrån barnens olika intressen, nyfikenhet och behov, skapa den bästa verksamheten för barngruppen varje dag.

*Du är intresserad av den digitala tekniken och kan implementera detta i det dagliga arbetet med barnen.

*Du är väl förtrogen med förskolans läroplan samt har insikt gällande betydelsen av undervisning i förskolan.

Som förskollärare och arbetslagsledare har du schemalagd planeringstid tillsammans med övriga förskollärare, du har även planeringstid som du tillsammans med arbetslaget fördelar över veckan.

Förskolans möten är förlagda på dagtid. En dag per vecka arbetar samtliga pedagoger till 18: 00. Denna senare eftermiddag används för olika möten, planering, dokumentation etc.

Vi finns på Instagram under namnet snickarbarnenvarmdo och snickarbarnensollentuna, gå gärna in där för att ta del av våra lärmiljöer, projekt och hur vi arbetar med pedagogisk dokumentation.

Vi erbjuder våra pedagoger stor frihet. Vi har ramar att hålla oss inom men inom dessa ramar finns det bra flexibilitet.

Vi erbjuder även:

Friskvårdsbidrag

Arbetskläder

Kompetensutveckling, både intern och extern

Kompetensutvecklingsdagar, minst 4 heldagar per år.

Utöver detta får du möjlighet att arbeta tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. Det kollegiala lärandet finns ständigt där.

Vi har kollektivavtal tillhörande Fremja (KFO).

Är du intresserad av tjänsten och anser dig uppfylla de kriterier som nämns så är du välkommen med din ansökan.

OBS! För att din ansökan ska besvaras vill vi att du i ansökan så utförligt som möjligt beskriver hur du tänker kring och vad du har att bidra med inom de områden som nämns under rubriken "Vi letar nu efter pedagoger som uppfyller följande".

I ansökan lämnar du även löneanspråk.

Välkommen med din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela