Biträdande rektor mot fritidshem på Björnbodaskolan

Antal platser:
Yrkesbenämning: Biträdande rektor
Publicerad: 2022-01-13
Sista ansökningsdag: 2022-01-27
Stad: Stockholm
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Björnboda-Sörgårdsskolans verksamhet omfattar förskoleklass och grundskola 1-6 samt fritidshemmens verksamhet för ca 580 elever och 100 medarbetare. Björnbodaskolan är en F-3 skola med tre paralleller och cirka 340 elever. Sörgårdsskolan är en F-6 skola med ca 240 elever. Skolorna ligger i villa- och radhusområdena Vinsta och Kälvesta med närhet till natur och gröna parker. Det finns goda kommunikationer med buss som ansluter till både tunnelbana och pendeltåg. Skolans ledningsgrupp består av rektor, två biträdande rektorer för Björnbodaskolan, en biträdande rektor för Sörgårdsskolan och en administrativ chef. Skolans elevhälsoteam där rektor och biträdande rektorer ingår, består av kurator, skolsköterska, specialpedagoger, speciallärare, SVA-lärare och skolpsykolog. Skolledning tillsammans med förstelärargruppen ansvarar för skolans systematiska kvalitetsarbete. Båda skolorna har engagerad personal där kooperativt lärande, formativ undervisning, fritidshemmets utveckling och arbetet för elevens hela skoldag är prioriterade områden. Vår vision är att vara den bästa skolan för alla våra elever. För oss betyder det att vi har positiva förväntningar på eleverna, varandra och oss själva. Vårt inkluderande förhållningssätt och goda bemötande, där alla ska känna delaktighet, genomsyrar vår verksamhet. För att arbeta mot vår vision sätter vi dialogen, kollegialt lärande och elevhälsa i fokus. I strävan mot denna vision är arbetet för att främja varje elevs hälsa centralt. Arbetsbeskrivning Vi söker dig som vill vara med och bidra till Björnboda- och Sörgårdsskolans fortsatta utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet, kooperativa lärandet, formativa undervisning, fritidshemmets utveckling och arbetet med fokus på elevens hela skoldag. Björnbodaskolan är en skolenhet där du som biträdande rektor arbetar nära verksamheten och ansvarar för fritidshemmet. Du har god IT kompetens och bidrar till skolans digitala utveckling. I rollen som biträdande rektor har du personal- och verksamhetsansvar för fritidshemmet. Det omfattar bland annat medarbetarsamtal och lönesamtal. Du ansvarar fritidshemmets utveckling och leder skolans utvecklingsgrupp för fritidshem med fokus på fritidshem och elevens hela skoldag. Du har ett nära samarbete med biträdande rektor för skola F-3 på Björnbodaskolan och biträdande rektor F-6 på Sörgårdsskolan. Du träffar arbetslagsledarna en gång i veckan där ni tillsammans följer upp, planerar och vidareutvecklar arbetslagens och skolans gemensamma mål och arbete. Du är en del av skolans elevhälsoteam och trygghetsteam och arbetar för att alla elever ges förutsättningar och möjligheter i sitt arbete mot måluppfyllelse. Du ansvarar för och lägger skolans schema i samarbete med skolans schemagrupp. Du ingår i skolans ledningsgrupp med gemensamt ansvar för arbetsmiljöarbetet, det systematiska kvalitetsarbetet och rekrytering av ny personal. Vem är du? Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer där du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. I rollen som biträdande rektor är du utåtriktad och socialt aktiv med god förmåga att skapa och underhålla relationer. Med förmåga att lyssna och kommunicera löser du konflikter konstruktivt. I rollen som skolledare kommunicerar du på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram samt att förväntningarna är klara för alla parter. Du har en analytisk förmåga och kan bryta ner problem och arbeta med komplexa frågor samtidigt som du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Viktigt är att du ser till helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Kvalifikationer Utbildning - Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och har en yrkesbakgrund från åk F-6. - Meriterande är genomförda ledarskapsutbildningar i stadens regi och om du har påbörjat eller slutfört rektorsprogrammet. Erfarenhet - Du har erfarenhet av att arbeta med skolans systematiska kvalitetsarbete, samverkan mellan skola och fritidshem. - Du har erfarenhet av att leda skolutveckling med fokus på fritidshemmet och driva arbetsgrupper framåt mot satta mål. - Du har erfarenhet av svåra samtal. - Meriterande är erfarenhet av att arbeta som skolledare med tillhörande arbetsuppgifter som ledning av personal och skolans arbetsmiljö.  Kunskap - Du har mycket goda kunskaper om grundskolans verksamhet, fritidshemmet, styrdokument, skolutveckling och elevhälsoarbete. - Du har god IT kompetens och kunskap om skolans IT-system. - Meriterande är kunskaper inom kooperativt lärande, formativ undervisning och arbete med fokus på elevens hela skoldag. - Meriterande är schemaläggning och kunskaper inom Skola 24. Övrigt Intervjuer sker löpande Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela