Förstelärare till Ekängsskolornas fritidshem

Antal platser:
Yrkesbenämning: Fritidspedagog
Publicerad: 2022-01-13
Sista ansökningsdag: 2022-01-27
Stad: Linköping
Om Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen är Linköpings kommuns största förvaltning. Vi ansvarar för utbildningen från förskola till vuxenutbildning. Vi är totalt drygt 6000 medarbetare som tillsammans drar nytta av varandra. Vi är måna om att våra verksamheter ska genomsyras av både god kvalitet och professionalitet. Här finns gott om utrymme för att både växa i din yrkesroll och bidra till att Linköping blir en plats där alla trivs. Vill du vara med och ge Linköpings invånare de bästa förutsättningarna för att kunna växa och utveckla sina kunskaper? Då är vi rätt för dig.Om arbetsplatsen Ekängens skolor består av två skolor, Bärstadskolan med elever i årskurserna F-1 och Ekängsskolan med elever i årskurserna 2-6. Vi har totalt 6 fritidsavdelningar där vi har åldershomogena grupper i F-1 och åldersblandat på de övriga avdelningarna. Ekängens skolor är belägna ca 6 km från centrum i en härlig miljö. Roxen med dess badplats ligger på promenadavstånd från skolorna och vi har skogen inpå knutarna. Våra skolgårdar inbjuder till lek och rörelse, vi har en stor aktivitetspark samt en fullstor konstgräsplan. Vi har fina och ändamålsenliga lokaler. Det finns goda bussförbindelser och det tar ca 15 min med buss från Linköpings resecentrum. I vår personalgrupp arbetar vi, utifrån tydliga mål, med kollegialt lärande för att fortlöpande utveckla oss själva och vår verksamhet. Alla är viktiga i lagbygget på Ekängens skolor och vi ser det som naturligt att ta till vara på varandras kompetenser. De senaste åren har vi ingått i ett Ifous-projekt där vi tillsammans med andra kommuner i Sverige och två forskare har fokus på att utveckla verksamheten. Det arbetet kommer att fortgå även efter avslutat projekt. Vi ingår i ett nätverk med andra skolor i vårt skolområde där fokus är att utveckla verksamheterna. Hos oss är det viktigt att alla får utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Vi arbetar aktivt med att skapa inkluderande miljöer för våra elever och vår målsättning är att alla elever ska få en likvärdig och lustfylld utbildning där maximalt lärande och inkludering är i fokus. Arbetsbeskrivning Som lärare i fritidshem ansvarar du för undervisningen i fritidshemmet genom att bidra till att läroplanens mål och intentioner förverkligas i verksamheten. Du har ansvar för att planera, genomföra och dokumentera det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. Uppdraget som förstelärare i fritidshem innebär att arbeta för att utveckla undervisningen inom verksamheten. Förutom uppdraget som lärare i fritidshem gäller följande generella uppdrag för förstelärare i fritidshem: • Handleda (coacha) och stödja kollegor för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i verksamheten. • Vara mentor för blivande lärare i fritidshem/fritidspedagoger under pågående utbildning. • Leda processer som utvecklar kollegialt lärande. • Hålla sig underrättad om aktuell forskning och verka för att denna används i verksamheten/undervisningen. • Verka för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Försteläraren i fritidshemmet har genom sambandet mellan egen undervisning och utvecklingsuppdrag med kollegor, ett samordnat uppdrag att med fokus på den direkta undervisningen på bästa sätt främja elevernas lärande. Tid för uppdraget avsätts i dialog med ansvarig rektor, dock minst 10% av arbetstiden. Kvalifikationer Du som söker har behörighet att undervisa som lärare i fritidshem. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbete som uppdraget som lärare i fritidshem innebär. Som förstelärare i fritidshem har du flerårig och välrekommenderad tidigare erfarenhet av rollen som grundlärare i fritidshem och du innehar lärarlegitimation, samt en särskilt god förmåga att förbättra elevernas resultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisning. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr11) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt. I din roll som lärare i fritidshem har du goda kunskaper om fritidshemmets uppdrag och är väl bekant med fritidshemmets läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det har du förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma. Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen. Inget personligt brev i din ansökan Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Information om tjänsten Tillträde: Enligt överenskommelse Anställningsform: Visstidsförordnande med tillsvidareanställning som lärare. Förordnandet som förstelärare är 3 år. Sysselsättningsgrad: 100% Antal lediga befattningar: 1 Ref. nr: 8319 Om Linköpings kommun Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela