Redovisningsekonom

Antal platser:
Yrkesbenämning: Redovisningsekonom
Publicerad: 2022-01-12
Sista ansökningsdag: 2022-02-13
Stad: Ängelholm
Koenigsegg-koncernen växer och vi söker nu en Redovisningsekonom. Ansvarsuppgifter: Ansvarig för, och praktiskt medverka i, bolagens process för hantering av leverantörsfakturor inklusive slutregistrering av fakturor, underhåll av leverantörsregister och genomföra betalningar. Kundfakturering och underhåll av kundregister/reskontra. Delta i månadsbokslutsarbete för tre tillverkande företag där redovisningsprinciperna för K3 tillämpas. Löpande redovisning, kontoavstämningar och tillhörande analysarbete. Utföra valutatransaktioner med bank. Upprätta och administrera bolagens månatliga inrapportering av moms- och arbetsgivardeklarationer till Skatteverket. Ansvara för koncernbolagens löpande datainsamling av hyresavtal och dess månatliga inrapportering. Administrera tjänstebilsleasing och dess tillhörande försäkringar. Delta i upprättande av årsredovisningar (K3-ramverk). Delta i ständiga förbättringsinitiativ, främst relaterade till intern kontroll över finansiell rapportering och bolagens bokslutsprocess. Kandidatexamen i företagsekonomi eller liknande. Flerårig praktisk erfarenhet av löpande redovisning och bokslutsprocess enligt redovisningsprinciperna för K3, gärna med bakgrund från en redovisnings- och/eller revisionsbyrå. Praktisk erfarenhet av att hantera processen för leverantörs- och kundreskontran. Praktisk erfarenhet av att administrera och redovisa skatter och avgifter, såsom moms och arbetsgivardeklarationer. Erfarenhet av att upprätta årsredovisningar enligt K3 regelverk är meriterande. Redovisningserfarenhet från tillverkningsindustrin är meriterande. Erfarenhet av att upprätta inkomstdeklarationer för aktiebolag är meriterande. Praktisk erfarenhet av arbete med intern kontroll kopplat till redovisning är meriterande. Praktisk erfarenhet av att inrapportera koncernbolags månadsbokslut i konsolideringssystem är meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är en förutsättning då båda språken förekommer i det dagliga arbetet. Tillgänglighet Enligt avtal Heltid Koenigsegg is most known for building some of the fastest cars in the world; with almost all of our megacar technologies that are patented and made in-house by our almost 500 world-class technicians, engineers, sourcing experts, production craftsmen, and communicators. What we’ve created is a unique proving ground of engineering creativity that makes use of our breakthrough megacar development and legacy to push the boundaries of sustainable mobility technology. So, what’s next? We are on a universe-denting mission to develop the next generation of breakthrough tech and products. We are looking for outstanding, impactful, and authentic individuals to grow with us. Our ambitions are inspiring but will push the limits of what is possible – requiring one to work efficiently amid our cross-functional teams to execute at high-quality levels. The goal is clear: innovate and transform.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela