Doktorand i Matematik

Antal platser:
Yrkesbenämning: Doktorand
Publicerad: 2021-11-19
Sista ansökningsdag: 2021-12-20
Stad: Växjö
Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här. Fakulteten för teknik strävar efter att se till att Linnéuniversitetets vision genomsyrar alla aktiviteter, med inriktning mot nyckelorden attraktiv kunskapsmiljö, framstående forskning, social drivkraft och globala värden. Fakulteten för teknik har en bred verksamhet som spänner över nio olika institutioner genom vilka Linnéuniversitetet tillhandahåller utbildning och bedriver forskning. Forskningen inom matematik berör både teoretisk (ren) matematik och tillämpad matematik. Inom ren matematik sker forskning speciellt inom p-adisk analys och dynamiska system, komplex analys, funktionalanalys, mikrolokal analys, stokastisk analys och tidsfrekvensanalys. Forskningen inom tillämpad matematik tillägnas speciellt matematisk modellering inom naturvetenskap och samhällsvetenskap, ingenjörsvetenskap, signalanalys, informationssäkerhet, ekonomi, finans, beslutshantering, psykologi och kognitiv vetenskap. Modelleringarna sker i nära samarbete med experter inom respektive områden. Antas i: Matematik Anställningsform: Anställning som doktorand är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år Placeringsort tillsvidare: Växjö Start: 2021-12-01 Arbetsbeskrivning 1973 publicerade Black, Scholes och Merton banbrytande resultat för prissättning av optioner med hjälp av avancerade matematiska verktyg i form av stokastisk analys och partiella differentialekvationer för beräkning av arbitragefritt optionspris på en komplett finansmarknad. Syftet med detta avhandlingsprojekt är att bidra till ytterligare framsteg i denna utveckling av avancerade matematiska metoder och arbeta med applikationer i samspelet mellan matematik och ekonomi. Specifikt, • utveckla nya metoder inom stokastisk kontrollteori inklusive Hida-Malliavin-kalkyl, teori för vitt brus och funktionalanalys med tillämpningar för portföljoptimering, prissättning och riskbedömningar • utöka de matematiska finansmodellerna, inklusive aktiekursmodeller, för att göra dem mer realistiska, i synnerhet genom att utveckla kalkyler för andra typer av stokastiska processer, inklusive processer med hopp, medelfält och minne • studera stokastiska Volterra integral-differentialekvationer med rumsinteraktioner; detta ämne är viktigt för tillämpningar inom biologi såsom populationsdynamik och epidemiologi • använda maskininlärningstekniker och numeriska approximationer för att lösa problemen explicit. Doktorandanställningen kommer att vara knuten till gruppen Stokastisk analys, stokastiska processer, och vara en del av projektet "Framsteg inom stokastisk kontrollteori och tillämpningar" (Vetenskapsrådet, bidrag nummer: 2020-04697). Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst ska ägna sig åt sin forskarutbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid. Behörighet Grundläggande behörighet Har den som: • Avlagt examen på avancerad nivå • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå • Eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper Särskild behörighet Har den som: • minst 120 högskolepoäng i ämnet matematik eller i ämnen som anknyter till utbildningen på forskarnivå eller motsvarande kunskaper förvärvade i någon annan ordning inom eller utom landet varav ett individuellt arbete om minst 15 högskolepoäng, och • goda språkkunskaper i engelska vad gäller såväl tal som skrift. Slutligen krävs att sökande bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. För behörighet, bedömningskriterier och kontaktpersoner besök vår hemsida. https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/?rmpage=job&rmjob=6257&rmlang=SE Välkommen med din ansökan enligt instruktion senast, 2021-12-20. Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela