Konstnärlig universitetslektor i ljud- och musikproduktion

Antal platser:
Publicerad: 2021-11-19
Sista ansökningsdag: 2021-12-03
Stad: Falun
Är ljud och musikproduktion ditt specialistområde, vill du göra skillnad fär våra studenter och vår forskningsmiljö? Vi söker 1-2 vikarierande konstnärliga universitetslektorer.  Som universitetslektor i Ljud- och musikproduktion på avdelningen Medier på Högskolan Dalarna blir du en del av ett lärar- och forskarlag som samarbetar kring ett brett audiovisuellt kunskapsområde. Avdelningen består av huvudområdena Bildproduktion, Ljud- och musikproduktion och Audiovisuella studier. Ämnet Ljud- och musikproduktion är som akademiskt ämne ett relativt nytt kunskapsområde inom universitet och högskola. Det kännetecknas av en långt driven integrering mellan teori och praktik samt en närhet till mediebranschen. Kunskapsområdet är mångvetenskapligt och innefattar teorier och metoder från humanistiska och samhällsvetenskapliga såväl som tekniska discipliner, samt från konstnärliga kunskapsområden. Ämnets forskning och utvecklingsarbete sker främst inom området Audiovisuella studier, som är en forskningsmiljö på Institutionen för Kultur och Samhälle. Din arbetsdag som universitetslektor Du undervisar och handleder studenter i ämnesområdet Ljud- och musikproduktion, både enskilt och i grupp på såväl grundläggande som på avancerad nivå, i samband med att studenter genomför sina självständiga arbeten.  Din undervisning sker både på Campus och nätbaserat. Du kan komma att vara kursansvarig och medverka i kursutveckling i avdelningens olika utbildningsprogram. I tjänsten förväntas du aktivt delta och bidra till akademisk och pedagogisk utveckling inom ämnesområdet Ljud- och musikproduktion. Du administrerar, samarbetar med och ingår i lärarlag och ämnesgrupperingar inom Avdelningen Medier och på institutionen. Är du personen vi söker? Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som konstnärlig universitetslektor som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt konstnärlig doktorsexamen eller visad konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Konstnärlig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen. För denna anställning krävs • Avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde för Ljud- och musikproduktion • visat pedagogisk skicklighet eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Det är meriterande om du - har högskolepedagogisk utbildning har ett kultur- och samhällsvetenskapligt perspektiv i din forskning har egen aktiv och pågående musikutövning i någon form av relevans för ämnet har kunskap om komposition, ljud- och musik i film, teater och/eller interaktiva medier är aktiv i samverkan och kommunikation med omgivande forskarsamhället genom exempelvis konferensmedverkan, publikationer av vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.  Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga, hög grad av självständighet och ansvarstagande krävs för att lyckas i rollen Anställningen Anställningen är ett vikariat, tjänstgöringsgrad 20-40%, med tillträde 2022-01-15 tom 2022-07-15 (med möjlighet till förlängning). Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun men visst arbete kan även förkomma i Borlänge. Bedömningsgrunder Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av konstnärlig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den konstnärliga enligt HF kap 4. Pedagogiskt prov kommer eventuellt att tillämpas. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning. Övrigt Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande krävs i rollen som lektor på avdelningen. Vidare är det viktigt att du har kompetens att kommunicera på svenska i tal och skrift. Ansökan ska innehålla - CV - intyg och betyg  - skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet - kontaktuppgifter till minst två referenser  - pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se.   Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, rekrytering@du.se innan ansökningstidens utgång. Välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2021-12-03. Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela