Föreningskonsulent / Ungdomskonsulent

Antal platser:
Yrkesbenämning: Ombudsman
Publicerad: 2021-11-19
Sista ansökningsdag: 2021-12-03
Stad: Örebro
Dövas Förening i Örebro och Örebro Dövas Ungdomsklubb söker dels en föreningskonsulent och dels en ungdomskonsulent. Vill du jobba som föreningskonsulent hos Dövas förening i Örebro och/eller ungdomskonsulent hos Örebro dövas ungdomsklubb samt brinner för föreningslivet? Då är denna tjänst rätt för dig! Dövas Förening i Örebro är en ideell förening vars vision är att arbeta för en hållbar framtid för våra medlemmar och ett samhälle där rätten till språk, kommunikation, utveckling och delaktighet säkerställs. Genom ett gemensamt och socialt ansvarstagande kan vi tillsammans skapa ett samhälle där svenskt teckenspråk är en självklar rättighet. Örebro Dövas Ungdomsklubb är en ideell förening som anordnar aktiviteter som barn- och ungdomsläger, studieresor, kurser, möten med mera. Vi arbetar med olika intressepolitiska frågor som rör våra ungdomar. Ungdomsklubben samarbetar med Dövas Förening i Örebro, Fritidsgård för Teckenspråkiga i Örebro (FRITTE) och olika dövorganisationer samt andra organisationer som är av betydelse för ungdomsklubben, för att få bättre tillgång till kulturell stimulans och för att utbyta erfarenheter samt sprida information om döva. Arbetsuppgifter Föreningskonsulent hos Dövas Förening i Örebro Som föreningskonsulent arbetar du med att hålla kontakten med våra medlemmar, myndigheter, massmedia och med andra föreningar. Du bör ha god vana att förmedla information och nyhetsbrev via sociala medier och e-post. Du arbetar också med att sköta om föreningens ekonomi, planerar möten, ordnar utbildningar och läger, söker ekonomiska medel. Du ska arbeta med intressepolitiska frågor genom att delta på möten i Örebro kommun, Region Örebro län, m.m. Du har också rollen som sekreterare vid styrelsemöten, skriver projektansökan och verksamhetsberättelse m.m. Ungdomskonsulent hos Örebro Dövas Ungdomsklubb Som ungdomskonsulenten blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara verksamhetsansvarig, ekonomiansvarig samt arbeta med intressepolitiska frågor. Som verksamhetsansvarig ansvarar du bl.a. för olika arrangemang t.ex. sommarkollo till ÖDU:s medlemmar samt uppehåller samarbetet med fritidsgård för teckenspråkiga i Örebro (FRITTE). Som ekonomiansvarig gör du bl.a. projektansökningar samt ansöker om medel från olika stiftelser och fonder. Inom det intressepolitiska arbetet deltar du på olika möten med myndigheter, Örebro kommun m.m. för lyfta fram och lobba styrelsens och medlemmarnas frågor och intressen. Kvalifikationer Egenskaper vi söker hos den sökande är god förmåga att kommunicera och lyssna, vara strukturerad och ha god framförhållning och se till att arbetet slutförs i tid. Du ska visa respekt och hänsyn för andra samt alltid utgå från allas lika värde och bidra med en god atmosfär över lag. Du ska ha goda kunskaper i svenskt teckenspråk samt skriven svenska. Du ska goda kunskaper inom dövrörelsen. Liknande arbetsuppgifter tidigare är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Postadress
  • Region ÖREBRO
  • 70353 Mellringevägen 120 B
Dela