HR-strateger ledarskap och medarbetarskap vid HR-avdelningen

Antal platser:
Yrkesbenämning: HR-konsult/PA-konsult
Publicerad: 2021-11-18
Sista ansökningsdag: 2021-12-09
Stad: Norrköping
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. Kriminalvårdens kapacitetsökning innebär att även HR-avdelningen nu växer. För att myndigheten ska nå sina mål och kunna genomföra sina uppdrag rekryterar vi flera nya medarbetare i olika HR-befattningar över hela landet. För mer information vänligen besök vår hemsida https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb. Enheten för ledarskap och medarbetarskap utgör en av sex enheter vid HR-avdelningen. Vi söker nu två erfarna HR-strateger, som vill vara med och utveckla en myndighet i förändring. Placering är vid huvudkontoret i Norrköping, i aktivitetsbaserade kontorslokaler belägna nära resecentrum. Möjlighet till distansarbete finns del av arbetstiden. ARBETSUPPGIFTER Enhetens uppdrag är att utveckla Kriminalvårdens strategiska ramar och gemensam inriktning för ledarskap och medarbetarskap och hur dessa tillämpas i både styrande och stödjande processer. Målet är att skapa en sammanhållen och långsiktig chefsförsörjning med hög kvalité som utgår från ett chefs- och ledarskap i offentlig sektor. Som HR-strateg är du expert inom området medarbetarskap och chefsförsörjning. Du arbetar i huvudsak med målet att stärka medarbetarskapet och chefs- och ledarkompetensen inom Kriminalvården. Arbetet med chefsförsörjning ska utgå från Kriminalvårdens värdegrund, ledarkriterier och chefspolicy samt bedrivas myndighetsövergripande med utgångspunkt i myndighetens behov. Du kommer identifiera och utveckla nya processer och utvecklingsinitiativ samt arbeta med implementering och uppföljning av strategiska processer, metoder och stöd. I rollen som HR-strateg ingår ansvar för att ta fram målformuleringar, styrdokument, processbeskrivningar, stöd för behovsanalys, utveckling, planering och genomförande liksom uppföljning och ständiga förbättringar och effektiviseringar. Ansvaret omfattar omvärldsbevakning inom ansvarsområdet och analys av eventuella brister och obalanser i förhållande till de bedömda framtida behoven. Syftet är att säkerställa att enheten liksom HR-avdelningen ger effektivt och kvalitativt verksamhetsstöd, i syfte att stärka Kriminalvårdens värdegrund, tillitsbaserat ledarskap, aktivt medarbetarskap och en välfungerande chefsförsörjning. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har mycket god förmåga att arbeta såväl strategiskt som operativt och taktiskt för att effektivt nå gemensamma mål. Du har mycket god samarbetsförmåga, lyssnar och är mottaglig för motparten samt anpassar dig till situationen. Du arbetar bra med komplexa frågor och bidrar till att verksamheten tar de steg som är nödvändiga, utifrån det uppdrag avdelningen har. Detta ställer krav på förmåga att organisera, strukturera och prioritera i arbetet samt att du bibehåller fokus på mål och resultat. Du är noggrann och lägger stor vikt vid hög kvalitet. Du är trygg, stabil och har självinsikt. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att bli aktuell för uppdraget krävs att du har: • akademisk examen företrädesvis med personal- eller beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan akademisk utbildning i kombination med erfarenhet inom sakområdet som Kriminalvården bedömer relevant • goda kunskaper om strategiska chefsförsörjningsprocesser • gedigen erfarenhet av att med goda resultat ha arbetat mål- och resultatinriktat med strategiskt chefsförsörjning, samt/eller gedigen erfarenhet av strategisk ledning och samordning av chefsutbildning och chefsutveckling, i statlig sektor • erfarenhet från ledande befattning med verksamhets-, ekonomi- och personalansvar i statlig sektor • erfarenhet av arbete i ledningsgrupp • väl vitsordad förmåga att samverka både internt och externt • goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har: • erfarenhet av att framgångsrikt implementera tillitsbaserat ledarskap samt förändringsstöd i form av metod, process, förändringsledning och förändringskommunikation, i statlig sektor • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva för arbetsområdet relevanta utvecklingsuppdrag, gärna med avseende på medarbetarskapsfrågor • erfarenhet av samverkan med universitet och myndigheter eller annan offentlig verksamhet avseende chefsförsörjning, chefsutveckling och/eller medarbetarskap • erfarenhet av arbete med kravställning inför upphandlingar inom arbetsområdet • goda kunskaper inom området ledar- och organisationsutveckling, ledning och styrning i statlig sektor • kunskaper om validerade arbetspsykologiska test som del av rekrytering och erfarenhet av chefsrekrytering • dokumenterad vidareutbildning inom området chefsförsörjning • kunskaper om chefers uppdrag och villkor inom staten, exempelvis chefsavtal • goda kunskaper om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarepolitik, upphandling m.m.) som gäller för offentlig verksamhet i allmänhet och statlig verksamhet i synnerhet. ÖVRIGT Vi har valt att samarbeta med SOURCE i denna rekrytering. Om du vill ha mer information och en första kontakt är du välkommen att kontakta SOURCE konsult, Ansökan registrerar du via Kriminalvårdens hemsida eller via www.offentliga jobb.se. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare men får gärna ha utländsk bakgrund. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela