Postdoktor i Materialfysik

Antal platser:
Yrkesbenämning: Fysiker
Publicerad: 2021-11-16
Sista ansökningsdag: 2021-12-07
Stad: Linköping
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm LINKÖPINGS UNIVERSITET ledigförklarar en anställning som Postdoktor i Materialfysik  med placering vid avdelningen Materialdesign vid Institutionen för fysik, kemi, och biologi (IFM). Arbetsuppgifter Det projekt där vi nu söker nya medarbetare inbegriper grundläggande forskning inom materialfysik/materialkemi, främst experimentellt arbete fokuserat på studier av nya 2D-material för elektrokemisk energilagring. Avdelningen Materialdesign utvecklar nya material för både superkondensatorer och batterier. Nu ska gruppen expandera inom dessa områden genom tillämpningsinspirerad grundforskning: Vi har tidigare upptäckt flera nya så kallade MXener, och planerar nu att utforska MXener såväl som nya 2D-material bortom MXener för energilagring. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av materialsyntes (främst pulverbaserad bulksyntes), karakterisering med avseende på materialets struktur och sammansättning, och design och testning av elektrodmaterial för att utveckla superkondensatorer och batterier. Tjänsten är en del av ett större projekt, och personen i fråga kommer att vara en del av ett internationellt team (>20 personer) med relaterade teoretiska och experimentella aktiviteter kopplade till nya laminerade 3D/2D-material. En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Behörighet Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Den sökande ska ha dokumenterad erfarenhet av verksamheter inom det område som utgör uppgifterna för tjänsten. Den sökande ska även ha dokumenterad utmärkt förmåga att skriva vetenskapliga artiklar i väl ansedda tidskrifter. Goda kunskaper i engelska (tal och skrift) är ett krav. Förordnandetid Två år. Tillträde Enligt överenskommelse. Lön Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Fackliga kontaktpersoner Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande. Ansökningsförfarande Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 7 december 2021. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej. Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela