Antal platser:
Yrkesbenämning: Fysiker
Publicerad: 2021-10-28
Sista ansökningsdag: 2021-12-02
Stad: Lund
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda. Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé. Gruppen för teoretisk partikelfysik ledigkungör en tvåårig anställning som postdoktor i partikelfysikfenomenologi, med början under hösten 2022 eller efter överenskommelse. Lundagruppen för teoretisk partikelfysik består av elva seniora forskare, fem postdoktorer och nio doktorander. Christian Bierlich, Rikkert Frederix, Gösta Gustafson (emeritus), Leif Lönnblad, Stefan Prestel, Malin Sjödahl, Torbjörn Sjöstrand (emeritus) och Korinna Zapp arbetar med olika aspekter av QCD och fenomenologi vid kolliderare, med tonvikt på utveckling och tillämpningar av händelsegeneratorer. Johan Bijnens arbetar huvudsakligen med hadron- och flavourfysik, främst med hjälp av kiral störningsteori. Johan Rathsman och Roman Pasechnik arbetar i första hand med fenomenologi för fysik bortom standardmodellen, särskilt Higgsfysik och unifierade gaugeteorier. Vidare information om gruppen är tillgänglig på webbsidan https://www.atp.lu.se/tpp Gruppen har goda relationer med den experimentella partikelfysikgruppen i Lund, som är medlem i ATLAS och ALICE, och som också studerar möjligheterna till experiment i fundamental fysik vid den European Spallation Source som nu konstrueras i Lund och i letandet efter mörk materia (LDMX). Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna. Inom ramen för anställningen ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Postdoktorn skall arbeta med ämnen relaterade till pågående forskningsprojekt inom gruppen, specifikt till precisionsfysik vid höga energier, svarande mot aktiviteter som bedrives av Rikkert Frederix, eller till hadron, flavour och precisionfysik vid låga energier, svarande mot aktiviteter som bedrives av Johan Bijnens. Vi ber dig ange vilket ämne du är intresserad av. Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Du som söker ska ha avlagt doktorsexamen i teoretisk partikelfysik eller närliggande ämne senast 3 år innan ansökningstidens utgång. I första hand söker vi forskare med gedigen erfarenhet i de delområden som beskrivits ovan. Villkor Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO). Ansökningsförfarande Ansökan sker elektroniskt med användande av Lunds universitets rekryteringssystem, https://www.lu.se/vacancies . På utlysningens länkade sida skall du klicka på knappen "Logga in och sök jobbet" och därefter följa instruktioner. Ansökningar som i stället skickas direkt till någon av gruppmedlemmarna kan ej beaktas. Ansökan skall innehålla ett CV, en kopia på doktorsdiplom, eller dokumentation som gör det troligt att en doktorsexamen kommer att erhållas före anställningens start, en kort beskrivning av din forskningsplan, samt publikationslista. Tre referenspersoner ska anges och dessa ska instrueras att skicka rekommendationsbrev direkt till mailto: rikkert.frederix@thep.lu.se senast sista ansökningsdatum. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela