Postdoktor inom axioners astrofysik och kosmologi

Antal platser:
Yrkesbenämning: Fysiker
Publicerad: 2021-10-21
Sista ansökningsdag: 2021-12-08
Stad: Stockholm
vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2021-12-08. Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel.  Projektbeskrivning Vi söker efter en medarbetare för att bedriva grundforskning inom teoretisk-, fenomenologisk- eller observationell fysik med inriktning på axioner inom astrofysik och kosmologi. Ett speciellt fokus är axioner som mörk materia. Den anställda kommer att arbeta inom Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (OKC, www.okc.albanova.se) i Stockholm, en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Forskningen fokuseras kring områdena mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, astrofysik från kosmiska budbärare, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik. Postdoktoren är också välkomna att delta i vetenskapliga program vid det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita. Arbetsuppgifter Den anställda kommer att bedriva grundforskning för att bestämma kosmologiska och astrofysikaliska signaler från axioner och axion-lika partiklar. Beroende på den rekryterade medarbetarens intressen så kan detta inbegripa fenomenologi, dataanalys, eller teoretisk fysik. Den anställda förväntas bidra till forskningsprojekt, skriva ihop forskningsresultat för publicering, samarbeta effektivt med lokala och internationella partners, och presentera resultat på internationella konferenser. Dagliga sysslor kan inkludera teoretiska beräkningar, numeriska simuleringar, eller arbete med observationell data. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, och förmåga att kommunicera väl. Sökande förväntas ha en stark bakgrund inom teoretisk fysik, kosmologi eller astropartikel-fenomenologi. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor David Marsh, tfn 08-553 785 97 david.marsh@fysik.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV- 3695-21.refletters@fysik.su.se. och på ämnesraden ange: SU FV-3695-21 + sökandes namn.   och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: • varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet • varför och hur du vill bedriva projektet • vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela