Biträdande universitetslektor i systemteknik

Antal platser:
Publicerad: 2021-10-11
Sista ansökningsdag: 2021-11-01
Stad: Karlskrona
Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid? Institutionen för Matematik och Naturvetenskap, TIMN är en av sex institutioner vid fakulteten för teknikvetenskaper. Institutionen har medarbetare inom ämnesområdena matematik, fysik, kemi, matematisk statistik, elektroteknik, systemteknik, signalbehandling, fjärranalys och marin teknik. Arbetsbeskrivning Anställningen omfattar forskning, undervisning, kursutveckling och handledning. Den sökande förväntas delta aktivt i att utveckla institutionens utbildnings- och forskningsverksamhet, samt i att ansöka om externa utbildnings- och forskningsmedel på såväl nationell som internationell nivå. Anställningen omfattar även utbildningsplanering och utbildningsadministration samt deltagande i institutionens interna arbete. Forskningsinriktningen för tjänsten är intelligent analys av system och sensordata, och den tillträdande till tjänsten kommer att ingå i forskargruppen i systemteknik. Den sökande förväntas ha goda kunskaper inom områden som sensorteknik, mätteknik, självlärande system (adaptiva/AI/maskininlärning), datorseende och områden som därigenom angränsar till systemteknik och signalbehandling. Undervisningsinriktning för tjänsten är sensorteknik, mätteknik, självlärande system och datorseende, men det är önskvärt att den sökande även ska kunna undervisa i vissa tillämpade kurser inom matematik, fysik eller det systemtekniska området. Undervisningen sker både på grundläggande och avancerad nivå, främst vid lärosätets ingenjörsutbildningar men även undervisning på distanskurser och fristående kurser kan ingå. Undervisningen på grundnivå är huvudsakligen på svenska, medan undervisningen på avancerad nivå huvudsakligen är på engelska. Vi förväntar oss att en icke-svensktalande anställd inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med högskolans olika enheter/funktioner på svenska. Behörighetskrav Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter (HF 4 kap., 4a §). Behörighetskraven och bedömningskriterierna beskrivs i detalj i BTH:s ”Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent”, som finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande. Meriterande kompetenser och erfarenheter Utöver kraven som beskrivs i arbetsbeskrivningen och behörighetskraven, anses följande examina, kompetenser och erfarenheter meriterande: • Erfarenhet av undervisning vid ingenjörsutbildning. • Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete, tex kursutveckling, utveckling av kursmoment eller programutveckling.  • Erfarenhet av samarbete med näringsliv eller andra aktörer utanför högskoleväsendet. • Erfarenhet av att söka externa medel. • God kommunikations- och samarbetsförmåga med studenter och kollegor. Tjänstgöringsort: Karlskrona. Tjänstgöringsomfattning: 100%. Tillträde: 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Varaktighet: Tidsbegränsad anställning i 4 år, med rätt till prövning för tillsvidareanställning som universitetslektor. En ansökan om befordran får skickas in närhelst under anställningstiden, dock senast 6 månader innan den går ut. Sista ansökningsdag: 2021-11-01. Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och anvisningarna. Anvisningar till sökande finns på https://www.bth.se/om-bth/lediga-tjanster/#section-anvisningar-till-sokande. BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi har valt medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela