Doktorand i medicinsk vetenskap - Extracellulära vesiklar som behandling

Antal platser:
Yrkesbenämning: Doktorand
Publicerad: 2021-10-11
Sista ansökningsdag: 2021-11-09
Stad: Göteborg
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 53 300 studenter och 6 500 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Titel på projektet: Syntetiska vesiklar för behandling av inflammatorisk sjukdom Arbetsuppgifter Utbildning i medicinsk vetenskap består i att genomföra ett vetenskapligt projekt och att delta i kurser på forskarnivå om minst 30 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med att doktoranden skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling eller en monografi motsvarande minst 120 högskolepoäng. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin se https://www.gu.se/sahlgrenska-akademin/var-forskarutbildning Projekt: Astma är en kronisk inflammationssjukdom i luftvägarna som leder till frekventa sjukhusbesök. Extracellulära vesiklar är små vesiklar (0,00001cm), som frisätts från celler till omgivning där kan de tas upp av andra celler och på så sätt fungera som ett paket av signalmolekyler. På grund av denna inneboende förmåga att transportera funktionella molekyler mellan celler har extracellulära vesiklar studerats flitigt som transportörer av läkemedel och små biologiska molekyler in i vävnader och celler. Dock har effektiviteten av dessa naturligt producerade vesiklar varit begränsad. Vi arbetar utifrån hypoteserna att 1) genom att överuttrycka vissa molekyler på ytan av vesiklar tas de upp mer effektivt av celler vid inflammation, och 2) genom att skapa artificiella vesiklar kan vi öka förmågan att leverera läkemedel/små biologiska molekyler in i cellerna. Vi kommer transfektera celler till att uttrycka membranproteiner som binder till ligander och receptorer på endotel- och epitelceller vid inflammation. Vi kommer sedan att säkerställa att dessa molekyler uttrycks på våra artificiellt skapade vesiklar. Vidare kommer dessa vesiklars förmåga att binda in och tas upp av celler vid inflammation utvärderas grundligt in vitro för att se vilka membranproteiner som leder till det bästa upptaget. Vi kommer sedan att ladda dessa vesiklar med anti-inflammatoriska molekyler och utvärdera deras antiinflammatoriska egenskaper vid inflammation in vitro. Slutligen kommer vi även att använda oss av möss som har olika typer av allergeninducerad luftvägsinflammation för att validera att vesiklarna når den inflammatoriska vävnaden effektivt samt att de där har en anti-inflammatorisk effekt. Vårt mål är att presentera en potentiell ny behandlingsmöjlighet genom att inhibera den kroniska inflammation som uppstår vid astma och liknande inflammation i lungan Vi söker motiverade kandidater som förväntas kunna arbeta självständigt samt samarbeta väl med andra forskare inom ett större team. Djurförsök ingår så den sökande ska vara intresserad av att driva och genomföra in vivo studier. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är nödvändigt.  Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration (så kallad institutionstjänstgöring). Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Behörighet För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.  Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier. Kontaktuppgifter för anställningen Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta:  Huvudhandledare Jan Lötvall, professor, institutionen för medicin, e-post: jan.lotvall@gu.se  Biträdande handledare Cecilia Lässer, institutionen för medicin, e-post: cecilia.lasser@gu.se  Ansökan För ytterligare information och för att söka platsen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-11-09      Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela