Städare i Stockholm 💙

Antal platser:
Publicerad: 2021-10-11
Sista ansökningsdag: 2021-11-10
Stad: Stockholm

Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda! ⭐️

Du arbetar i Stockholm på vardagar inom tiden 08: 00-17:00. För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete levererar vi professionell och ergonomisk utrustning till kunden vid start. Du får även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef och bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och våra kunder finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen.

Hos oss ska du som städare bli bäst behandlad och få bäst villkor. Därför rekryterar och anställer vi enbart de bästa städarna i branschen. För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, ha god arbetsmoral, ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt. Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd för att kunna leverera i hög kvalitet. Vi kräver utdrag ur belastningsregistret ifrån polisen.

Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning.

Våra fördelar:

 • Trygg anställning genom provanställning som övergår i tillsvidareanställning
 • Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag
 • ISO 9001- och 14001-certifierade
 • Personalförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Tjänstepension
 • Friskvårdsbidrag 1 500 kr
 • Bidrag till bra inneskor
 • Bonus vid rekrytering av duktiga städare
 • Underbara kollegor

Vi ser fram emot din ansökan genom https://tinyurl.com/jz6cuyy3 💙

#jobbjustnu

---

As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your returning home cleaning customers are satisfied! ⭐️

You work in Stockholm on weekdays within the hours 08: 00-17: 00. In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional and ergonomic equipment to the customer at the start. You also get work clothes, Service ID, support from your colleagues and your area manager and grants to buy good indoor shoes. Clear information about routines and our customers is easily accessible in our systems that you see through the phone.

With us, you as a cleaner should be best treated and get the best conditions. That is why we only recruit and employ the best cleaners in the industry. To get a permanent job with us, you need to have a high level of competence in cleaning, have a good work ethic, stand up for your colleagues and communicate professionally. As we offer basic education in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further education or support to be able to deliver in high quality. We demand extracts from the criminal record from the police.

We offer a probationary employment (provanställning) that after 6 months turns into permanent employment.

Our benefits:

 • Secure employment through probationary employment that is transferred to permanent employment
 • Collective agreement Kommunal Hemserviceföretag
 • ISO 9001 and 14001 certified
 • Personnel insurance
 • Liability insurance
 • Occupational pension
 • Wellness allowance SEK 1,500
 • Contribution to good indoor shoes
 • Bonus when recruiting skilled cleaners
 • Wonderful colleagues


We look forward to your application through https://tinyurl.com/jz6cuyy3 💙

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
 • Heltid
 • Tillsvidare
 • Vanlig anställning
Lön
 • Fast lön
Dela