Postdoktor i precisionskosmologi med Typ Ia supernovor från ZTF och LSST

Antal platser:
Yrkesbenämning: Fysiker
Publicerad: 2021-10-05
Sista ansökningsdag: 2022-01-15
Stad: Stockholm
vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2022-01-15. Projektbeskrivning Vi söker en enastående individ som kan bedriva forskning kring modellering och analys av observationer av Typ Ia supernovor för precisionskosmologi. Tjänsten är finansierad av ett anslag från Wallenbergstiftelsen, som syftar till att stödja vårt engagemang i projektet ”Legacy Survey of Space and Time” (LSST) inom ramen för LSST Dark Energy Science Collaboration. Postdoktorn kommer att ingå i Oskar Klein Centre for Cosmoparticle Physics (www.okc.albanova.se/) i Stockholm. Vid OKC bedrivs forskning i framkanten av ett flertal områden rörande mörk materia, mörk energi, tidsdomän astrofysik, multibudbärarastrofysik, strukturformation samt relaterade frågor inom partikelfysik. Postdoktorn kan även delta i vetenskapliga program som bjuder in grupper av ledande forskare för fokuserade workshops inom specifika forskningsteman. Arbetsuppgifter I anställningen ingår forskning under handledning av Ariel Goobar kring precisionsmätningar av kosmologiska avstånd med hjälp av Typ Ia supernovor från ZTF and LSST. Målet är att genomföra skarpa tester av fundamental fysik och kosmologi. Postdoktorn kommer att ansvara för kollaborativt arbete som syftar till att ta fram optimala mätningar av supernova ljusintensiteten: anpassning, utveckling och tillämpning av tekniker för att särskilja ljusbidraget från supernovan från värdgalaxen. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom astrofysik, kosmologi, statistik, programmering samt numeriska metoder och maskininlärning. Skicklighet inom programmering erfordras. Erfarenhet från astronomisk bildbehandling är önskvärd men inget krav. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-09-01 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten Jan Conrad, tfn 08-553 787 69, conrad@fysik.se.se eller Hiranya Peiris, hiranya.peiris@fysik.su.se; Jens Jasche, jens.jasche@fysik.su.se; Ariel Goobar,ariel@fysik.su.se; Jesper Sollerman, jesper@astro.su.se; Matthew Hayes, matthew@astro.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-3507-21.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3507-21 + sökandes namn och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: • varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet • varför och hur du vill bedriva projektet • vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb, under lediga jobb. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela