Postdoktor inom instrumentering för radioastronomi och dataanalys

Antal platser:
Yrkesbenämning: Fysiker
Publicerad: 2021-10-04
Sista ansökningsdag: 2022-01-15
Stad: Stockholm
vid Fysikum. Sista ansökningsdag: (2021-12-15) Förlängd ansökningstid t.o.m: 2022-01-15. Fysikum är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, fysikinstitutionerna och avdelningen för teoretisk kemi vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik Nordita. Projektbeskrivning Vi annonserar en 2-årig postdoktoranställning för att arbeta med Dr. Jon E. Gudmundsson inom instrumentering, simulering och dataanalys för experiment inom den kosmiska mikrovågsbakgrunden (CMB), inklusive SPIDER, Simons Observatory, LiteBIRD satelliten och CMB-S4. Möjliga forskningsämnen inkluderar: CMB-dataanalys, optiska simuleringar, utveckling av mätinfrastruktur för millimetervåglängder, samt pipelineutveckling för nästa generations CMB-experiment. Kandidaten uppmuntras att definiera sina egna forskningsprojekt inom ramen för framtida CMB-experiment. Arbetsuppgifter Den anställda kommer att arbeta inom Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (OKC, www.okc.albanova.se) i Stockholm, en dynamisk vetenskaplig miljö som omfattar mer än hundra forskare som arbetar med teori och experiment inom astronomi, astrofysik och partikelfysik, vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan. Forskningen fokuseras kring områdena mörk materia, mörk energi, transienta fenomen, astrofysik från kosmiska budbärare, bildande av kosmiska strukturer samt relaterad partikelfysik. Postdoktoren är också välkomna att delta i vetenskapliga program vid det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd högst tre år innan ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid beprövad erfarenhet av dataanalys och experimentell fysikteknik som relaterar projektbeskrivningen. Vi letar efter en driven kandidat med stark förmåga att arbeta både individuellt och i grupp. Goda kunskaper i engelska är viktigt. Anställningsvillkor Anställningen avser vara på heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av Dr. Jon E. Gudmundsson, tfn 08-553 780 70, jon@fysik.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation till 2–3 referenspersoner Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-3245-21.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3245-21 + sökandes namn. och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: Att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela