Postdoktor i modellering och maskininlärning för LSST (3)

Antal platser:
Yrkesbenämning: Fysiker
Publicerad: 2021-09-20
Sista ansökningsdag: 2022-01-15
Stad: Stockholm
vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2022-01-15. Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Projektbeskrivning Vi söker efter exceptionella individer för att utföra originalforskning om beräkningsmodellering och/eller avancerad maskininlärning för analys av fotometriska dataset. Vi söker också teoretiska fysiker som är intresserade av grundläggande förståelse för djupinlärningsmetoder. Upp till tre anställningar är tillgängliga.  Anställningarna finansieras också delvis av en utmärkelse från Goran Gustafsson Foundation. Arbetet kommer att förbereda vägen för Vera C. Rubin Observatory’s Legacy Survey of Space and Time (LSST) och kommer att genomföras inom LSST Dark Energy Science Collaboration. De anställda kommer att arbeta inom Oskar Klein-centret för kosmopartikelfysik (OKC; www.okc.albanova.se) i Stockholm. Arbetsuppgifter Anställningarna involverar forskning inom kosmologi inom ramen för tester av fundamental fysik med LSST. Dagliga ansvarsområden kommer att omfatta beräkningsmodellering/simulering, utveckling och tillämpning av nya statistik- och maskininlärningstekniker, utveckling av produktionsnivåkod för analys av LSST-data och tidigare data-set, och/eller förberedelser för LSST data genom analys av föregångsexperiment. En annan forskningsprofil kan innefatta teoretiska undersökningar av djupinlärning, t.ex. användning av effektiva fältteoretiska tekniker. Experter inom andra relevanta områden, särskilt erfarenhet av förklarlig artificiell intelligens, är också välkomna att söka. Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom dataanalys, datasimulering, statistik, programmering, teoretisk och numerisk modellering inom kosmologisk och astronomi, samt kompetens inom teoretisk fysik.  Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av perfekt, Jan Conrad, tfn 08 5537 87 69, conrad@fysik.su.se eller professor Hiranya Peiris, hiranya.peiris@fysik.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-3326-21.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-3326-21 + sökandes namn. och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).  OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på stockholms univeritets webbsida www.su.se/jobb. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela