LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Postdoktor i mikrobiologi med fokus på kemikaliers effekter på bakterier

Antal platser:
Yrkesbenämning: Analytisk kemist
Publicerad: 2019-08-13
Sista ansökningsdag: 2019-09-20
Stad: Stockholm 
vid Instutionen för Miljövetenskap och Analytisk kemi. Sista ansökningsdag: 2019-09-20. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fem enheter med drygt 200 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap, biogeokemi och analytisk kemi. Som medarbetare på ACES blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel. Delar av projektet kommer att utföras på ’Science for Life’-Laboratoriet (SciLifeLab), som är ett nationellt center för biologiska vetenskaper med fokus på hälsa och miljö. SciLifeLab utgör ett samarbete mellan Stockholms Universitet, Karolinska Institiutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala Universitet.   Projektbeskrivning Den utlysta tjänsten ingår i projektet MICROCHEM, som syftar till att ta fram ny kunskap om bakteriers känslighet för kemikalier/föroreningar. Projektet kommer att undersöka hur blandningar av kemikalier påverkar bakterier på cellulär nivå. Mikrober utgör den största andelen av jordens biomassa och ändå har vi mycket begränsad kunskap om hur de och dess funktioner påverkas av kemikalier. MICROCHEM är ett interdisciplinärt projekt som inkluderar miljökemi och molekylärbiologi och är ett samarbete mellan forskarna Anna Sobek (ACES, SU) och Kristina Jonas (institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, SU och SciLifeLab).    Arbetsuppgifter Tjänsten involverar forskning, vilket inkluderar experimentell design lämplig för att adressera projektets vetenskapliga mål, ansvar för det experimentella arbetet, analys och datautvärdering samt att skriva vetenskapliga artiklar Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständighete   Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vi söker en kandidat som har en doktorsexamen i molekylärbiologi, och med fördel inom mikrobiologi, och som har erfarenhet från att hantera bakteriekulturer, i att utföra tillväxttester och att använda avancerad mikroskopi. Erfarenhet och kunskap i screeningprocedurer och hantering av stora datamängder är en fördel. Eftersom detta är ett interdisciplinärt projekt som kräver ett nära samarbete mellan Sobeks och Jonas forskargrupper, bör de sökande ha förmågan att se de stora perspektiven, och ett intresse för miljövetenskap och toxikologi. Den sökande bör ha en strakt motivation för och förmåga att arbeta i nära samarbete med andra forskare Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 20200101 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare Anna Sobek,  ACES, anna.sobek@aces.su.se eller Kristina Jonas, MBW och SciLifeLab, kristina.jonas@su.se Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Obs! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats su.se/jobb under lediga jobb. Välkommen med din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida