Adjunkt i retorik (2 st)

Antal platser:
Publicerad: 2021-09-10
Sista ansökningsdag: 2021-10-03
Stad: Stockholm
vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Sista ansökningsdag: 2021-10-03. På Institutionen för svenska och flerspråkighet bedrivs forskning och utbildning inom svenska och nordiska språk, svenska som andraspråk, tvåspråkighet (på Centrum för tvåspråkighetsforskning) samt tolkning och översättningsvetenskap (på Tolk- och översättarinstitutet). Undervisningsuppdraget är mycket brett och inkluderar ämnesstudier i svenska, svenska som andraspråk och nordiska språk, färdighetskurser i att skriva och tala samt kurser inom professionsutbildningar. Institutionen har cirka 140 medarbetare. Ämne/ämnesbeskrivning Svenska Arbetsuppgifter I anställningen ingår undervisning i retorik inom ämnet svenska och inom lärarutbildningen. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Kursansvar och distansundervisning kan förekomma. En del av undervisningen äger rum på kvällstid. Undervisningen sker på svenska. Behörighetskrav Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt minst kandidatexamen i svenska/nordiska språk eller retorik eller har motsvarande ämneskompetens. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Goda kunskaper i svenska krävs. Bedömningsgrunder Vid tillsättningen läggs vikt vid adekvat utbildning i ämnet svenska och/eller retorik samt dokumenterad erfarenhet av att undervisa i det aktuella ämnesområdet och på de aktuella kurserna. Undervisningserfarenhet ska förankras i en pedagogisk egenreflektion och vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Därtill beaktas väl dokumenterad god samarbetsförmåga och administrativ skicklighet. Högskolepedagogisk utbildning Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen. Sökande som anser sig ha motsvarande kunskaper utan att ha genomgått formell utbildning ska i sin ansökan redogöra för hur kunskaperna har förvärvats och varför de motsvarar den kompetens som formell utbildning ger. Anställningsvillkor  Anställningen avser heltid och gäller tills vidare. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. Tillträde 220101 eller efter överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Karolina Wirdenäs tfn 08-16 43 19, karolina.wirdenas@su.se, och ämnesansvarig Lena Lind Palicki, lena.lind.palicki@su.se. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren [Kenneh Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Övriga upplysningar Ansökan ska vara skriven på svenska och, utöver dokumentation av behörighetskrav, innehålla: • Personligt brev och CV • Kopia av bevis på examen • Kontaktuppgifter till två referenspersoner Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela