LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Biträdande lektor i genusvetenskap

Antal platser:
Yrkesbenämning: Högskole- & universitetslektor
Publicerad: 2019-08-12
Sista ansökningsdag: 2019-09-09
Stad: Stockholm 
vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap. Sista ansökningsdag: 2019-09-09. Arbetsuppgifter Syftet med en anställning som biträdande lektor är att innehavaren ska meritera sig för att efter fyra år kunna befordras till lektor. Den som anställs ska i huvudsak, på 60% av arbetstiden, bedriva forskning, och inom resten av arbetstiden, 40%, medverka i grund- och forskarutbildning för att meritera sig pedagogiskt. Den biträdande lektorn kommer att ha särskilt ansvar för undervisning i genusteori på grundnivå och avancerad nivå. Den som anställs förväntas engagera sig i avdelningens forskning samt kunna initiera, organisera och leda forskningsprojekt. Behörighetskrav Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Både den vetenskapliga och den pedagogiska skickligheten ska vara dokumenterade på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten. Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Sökande förutsätts behärska svenska (eller något annat skandinaviskt språk) väl i såväl tal som skrift. Bedömningsgrunder Särskild och lika vikt fästs vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Särskild vikt fästs vid • dokumenterad förmåga och väl vitsordad erfarenhet av undervisning i tvärvetenskaplig genusteori • förtrogenhet med genusvetenskaplig forskningstradition och dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning Stor vikt fästs vid • dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapligt samarbete inom genusforskning • dokumenterad administrativ skicklighet och ledarförmåga • förmåga att samverka med den omgivande samhället samt förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete • dokumenterad förmåga att erhålla externa medel Högskolepedagogisk utbildning Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp och som inte bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första anställningsåren. Övriga upplysningar En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst fyra år. Anställningen kan förlängas till maximalt sex år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Humanvetenskapliga området och återfinns på: www.su.se/humanvet. Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast 12 månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Fanny Ambjörnsson,  tfn 08-674 73 02, fanny.ambjornsson@gender.su.se. Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Charlotte Fowler, tfn 08-16 29 03, charlotte.fowler@su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida