Forskare i optisk spektroskopi (tidsbegränsad anställning)

Antal platser:
Yrkesbenämning: Övriga kemist-jobb
Publicerad: 2021-07-15
Sista ansökningsdag: 2021-08-15
Stad: Stockholm
vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2021-08-15. Institutionen för material- och miljökemi är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet med ca 150 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot fast kemi, materialkemi och modern karakteriseringsteknik. De huvudsakliga forskningsområdena är: porösa material, biobaserade material och elektronmikroskopi. Projektbeskrivning Anställningen är associerad med projektet ’Rare-Earth-Based Ionic Liquids’ som stöttas av Vetenskapsrådet. Målet är att utveckla och att karakterisera nya luminösa material baserade på 4f-element och/eller en kombination av 4f-element och övergångsmetaller. Arbetsuppgifter Anställningen omfattar forskning med ett fokus på djupgående karakterisering av de optiska egenskaperna hos organiska/oorganiska hybridföreningar baserade på 4f-element och övergångsmetaller. Arbetet kommer till största del att fokusera på luminescensspektroskopi, dvs. insamlande och tolkning av excitations- och emissionsspektra, både tidsupplöst och vid olika temperaturer, samt insamling av UV-Vis-NIR absorptionsspektra, inkluderat spektroelektrokemi. Den framgångsrika kandidaten kommer att integreras i ett internationellt, dynamiskt, och tvärvetenskapligt forskingsteam. Behörighetskrav Forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Doktorsexamen ska vara inom kemi, fysik, kemiteknik eller teknisk fysik samt man ska ha minst 2 års erfarenhet som postdoktor inom materialkemi, fasta tillståndets kemi eller fysik. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att läggas på forskningskompetens. Kandidaten måste ha dokumenterad erfarenhet av foto- och/eller elektroluminescensspektroskopi. Erfarenhet av cyklisk voltammetri, spektroelektrokemi, VUV-spektroskopi, och andra analytiska tekniker anses vara fördelaktigt. Kunskap om materialsyntes och hantering av material under inerta förhållanden uppmuntras. Kandidaten måste kunna styrka den nämnda erfarenheten genom att ha relevanta publikationer i ansedda vetenskapliga tidskrifter, i sin doktorsavhandling, eller genom rekommendationsbrev. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller fr.o.m 2021-10-01 (eller engligt överenskommelse) tills 2022-12-31. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av professor Anja-Verena-Mudring, anja-verena.mudring@mmk.su.se, www.mudring.org. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer) • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela