LEDIGAJOBB.SE by Noor Jobs

Skol- och boendesköterska

Antal platser:
Yrkesbenämning: Skolsköterska
Publicerad: 2019-07-29
Sista ansökningsdag: 2019-08-28
Stad: Södertälje 
Skolsköterska och boendesköterska Mikaelgården, Järna. Vi har en vision om att ge varje barn goda förutsättningar att utvecklas på bästa sätt oavsett svårigheter. Utifrån rätt till utbildning och ett gott liv försöker vi alltid se till möjligheter där barnet hela tiden är i centrum. Mikaelgården bedriver Waldorfskola 1-9 samt boende inom både HVB och LSS, för barn och ungdomar. Våra elever har ofta olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi arbetar utifrån en antroposofisk värdegrund med läkepedagogisk inriktning. I verksamheten samverkar den vackra omgivningen, den sociala miljön och de pedagogiska insatserna som en helhet för att ge barnet en god chans till utveckling. Som medarbetare erbjuds du ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. Du får goda möjligheter till fortlöpande kompetensutveckling om neuropsykiatriska diagnoser och läkepedagogik. Det är ett rikt och ansvarsfullt arbete med många spännande utmaningar, där det är av stor vikt att ha en god relation med barnet utifrån en professionell hållning.  Vi önskar att du: ·      är utbildad barnsjuksköterska, distriktsköterska eller skolsköterska·      ser en styrka i att jobba i team·      erfarenhet av elever med neuropsykiatriska diagnoser·      tar ansvar, är initiativrik och pålitlig·      att du självständigt planerar och organiserar ditt arbete på ett bra sätt Dina arbetsuppgifter:Skolsköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är att:Målet med skolsköterskans insatser är att främja och stödja elevers lärande, utveckling och hälsa samt förebygga ohälsa så att eleven når kunskapsmålen.·      I rollen som skolsköterska arbetar du tillsammans med elevhälsoteamet för att stödja eleverna att nå målen i skolan. Delta och driva elevhälsoteamet tillsammans med specialpedagog, skolkurator, psykolog och rektor.·      I samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbetar du för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor. Du kommer även att bistå med handledning och konsultation till skolans övriga personal och ta till vara kunskapen om elevernas hälsa i skolans arbete.·      Fungera som informatör, stödperson och rådgivare till föräldrar, medarbetare och handläggare vid andra verksamheter, så att elevens behov av hälsovård tillfredsställs.·      I ditt jobb som skolsköterska ingår att genom hälsobesök följa elevernas utveckling och genomföra vaccinationsprogram. I hälsobesöket bedöms elevens allmänna hälsotillstånd, psykiska mående, tillväxt, utveckling och inlärning samt även screening av syn, hörsel och rygg. Boendesköterskans huvudsakliga arbetsuppgifter är att:·      Du ansvarar för att samordna och planera hälso- och sjukvård för den enskilde.·       I rollen som boendesjuksköterska arbetar du tillsammans med barnhälsan som består av läkare, psykolog, finns även tillgång till socionom i form av föreståndare.·      I arbetet ingår även bedömningar gällande medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser, uppföljning samt dokumentation enligt gällande lagstiftning.·      Som sjuksköterska ansvarar du över att handleda, instruera och delegera medarbetare i boendena. Antagning och intervjuer sker fortlöpande. Ansökan innehållande ett kort personligt brev, CV och referenshänvisning eller eventuella frågor mailas till Kim, Mikaelgårdens rektor. 

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön