Postdoktor- nya strategier för sjukdomsbekämpning för ett hållbart jordbruk

Antal platser:
Publicerad: 2021-06-09
Sista ansökningsdag: 2021-07-02
Stad: Solna
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta med ett FetOpen-projekt NOPEST (https://www. h2020nopest.org/) som utforskar nya lösningar för att motverka oomycete-infektioner i kommersiella grödor. Projektet syftar till att utveckla ett miljövänligt tillvägagångssätt för växtskydd som ett alternativ till konventionella kemiska bekämpningsmedel. Arbetsuppgifterna inkluderar att självständigt bedriva och analysera forskning på högkvalitativ nivå samt kommunicera forskningsresultaten till forskargruppen och en bredare krets. Några specifika arbetsuppgifter inkluderar genkloning, produktion och rening av rekombinanta proteiner, analyser av enzymaktivitet och stabilitet, cellväggskarakterisering och masspektrometri. Projektet innefattar samarbete med olika forskningspartners både i Sverige och utomlands. Postdoktorn förväntas också att tillsammans med övriga deltagare sammanställa och skriva vetenskapliga artiklar om det uppnådda forskningsresultatet. Du förväntas att hjälpa till med utbildning och handledning av Mastersstudenter och forskningsstipendiater. Högst 20% av postdoktorens tid får ägnas åt utbildningsuppgifter. Du kommer att arbeta direkt med Vaibhav Srivastava (https://www.kth.se/profile/vasri). Kontakta honom direkt (mailto:vasri@kth.se) med frågor om denna befattning. Vi erbjuder - En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid - Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö - Forskningen inom avdelningen för glykovetenskap är inriktad på olika områden inom glykobiologi, inklusive grundläggande forskning om växter och mikroorganismer, samt bioteknologisk utveckling mot kolhydratbaserade produkter. - Avdelningen för glykovetenskap är en del av Institutionen för kemi och delar laboratorieutrymme med Institutionen för industriell bioteknik, vilket ger en dynamisk vetenskaplig miljö. Medlemmarna i KTH Glycoscience har olika vetenskapliga mål, men vi lägger tonvikten på våra gemensamma värderingar. Vi uppskattar deltagandet av varje medlem i vårt laboratorium och vi vill att alla i vår grupp ska ha en positiv individuell- och professionell upplevelse hos oss. https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050 Kvalifikationer Krav - Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänligen ange om sådant skäl föreligger i ditt CV). - Din doktorsexamen ska ha erhållits inom relevant studierområde, såsom cell- och molekylärbiologi, biokemi, enzymologi eller bioteknik. Meriterande - Den sökande ska ha en gedigen kunskap inom biokemi, enzymteknik och bioanalytisk kemi. - Erfarenhet av arbete med olika patogena oomyceter. - Erfarenhet av GC-MS, LC-MS och cellväggspolysackaridanalys. Vi ser gärna att du besitter: - Vetenskaplig skicklighet - Pedagogisk förmåga - Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet - Samarbetsförmåga och teamwork - Självständighet - har utmärkt kommunikationsförmåga i vetenskaplig engelska, både muntligt och skriftligt. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Ansökan Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska innehålla: - CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap. Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. - Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk. - Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Om anställningen Anställningen gäller tillsvidare i ett år, med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år, dock längst två år. En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation. Övrigt Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440 Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela