Adjungerad universitetsadjunkt i Företagsekonomi

Antal platser:
Publicerad: 2021-06-07
Sista ansökningsdag: 2021-06-28
Stad: Luleå
- inriktning fastighetsvärdering Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Bakgrund Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS) har ca 260 anställda som bedriver forskning inom 12 olika forskningsämnen och årligen utbildar ca 5 000 studenter. Avdelningen för industriell ekonomi utgörs av ämnena redovisning och styrning, entreprenörskap och innovation, industriell marknadsföring samt kvalitetsteknik och logistik. Inom avdelningen arbetar cirka 40 forskare/lärare och ett flertal doktorander Ämnesgruppen för redovisning och styrning består av ett tiotal lärare och forskare inom ekonomistyrning, prestationsledning, revision och företagsledning. Gruppens forskning behandlar aktuella samhällsutmaningar som digitalisering, hållbarhet och migration. Seminarier med nationella och internationella forskare arrangeras regelbundet. Undervisningen sker framförallt inom olika företagsekonomiska utbildningar som ges vid universitetet (civilekonomprogrammet, kandidatprogrammen i företagsekonomi och fastighetsmäklarprogrammet) samt på civilingenjörsprogrammet med inriktning mot industriell ekonomi. Nu vill vi knyta till oss dig som har gedigen praktisk erfarenhet inom fastighetsvärdering och stimuleras av kunskapsutbyte med forskare och studenter inom ditt verksamhetsområde. Som adjungerad universitetsadjunkt har du din huvudsakliga yrkesverksamhet förlagd inom en relevant verksamhet utanför universitetets- och högskolesektorn. Genom anställning som adjungerad universitetsadjunkt knyts din praktiska erfarenhet och professionskompetens till universitetet så att ett ömsesidigt kunskapsutbyte kan ske. Ämnesbeskrivning I ämnet ingår redovisning, finansiering, investering, kostnads- och intäktsanalys, samt modeller för beslutsfattande och styrning. Redovisning innefattar både intern- och externredovisning. Styrning avser främst ekonomistyrning på strategisk och taktisk verksamhetsnivå. I ämnet ingår även planering, utveckling, implementering och användning samt uppföljning av ekonomiska styrmodeller. Arbetsuppgifter Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats där du får en viktig roll i vår undervisning. Arbetsuppgifterna består av undervisning i fastighetsvärdering, framförallt på universitetets fastighetsmäklarutbildning. Undervisningen innefattar kursutveckling, planering, handledning, examination och utvärdering. I arbetsuppgifterna kan också ingå att bidra till forskningsmiljön inom redovisning och styrning och till ämnesgruppens samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen sker företrädesvis på svenska. Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:  - avlagt högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande  - visat pedagogisk skicklighet  - förvärvat yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen Kvalifikationer För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder (utan inbördes rangordning):  - Praktisk erfarenhet av och god kännedom om fastighetsvärdering enligt svenska förutsättningar och regler  - Erfarenhet av arbete med undervisning eller utbildning inom området  - Erfarenhet av undervisning via digitala medier är meriterande Övriga bedömningsgrunder utan inbördes rangordning (viktas lika)  - Erfarenhet av undervisning via digitala medier är meriterande  - God kommunikations- och samarbetsförmåga  - Kvalitetsmedvetenhet  - God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska respektive engelska Information Tjänsten är placerad i Luleå och avser en befattning på deltid 10-40% under ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse. För ytterligare information är du välkommen att kontakta Anders Hersinger, ämnesföreträdare, tel. 0920-491095, anders.hersinger@ltu.se eller Jerry Blomberg, avdelningschef, tel. 0920-492335, jerry.blomberg@ltu.se. Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se Ansökan Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska. Sista ansökningsdag: 28 juni 2021 Referensnummer: 2019-2021

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela