Omsorgshandledare med undersköterskekompetens

Antal platser:
Publicerad: 2021-06-04
Sista ansökningsdag: 2021-06-25
Stad: Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum. Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med ca 27 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord. Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten. Kommunen är organiserad i en förvaltning med 4 sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar 4 verksamheter; särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, ordinärt boende/personlig assistans samt funktionshinder. Det finns tre äldreboenden i Stenungsunds kommun; Tallåsen, Hällebäck och Pressaregården. Denna ansökan avser Hällebäck där man nu ska öppna upp en ny demensenhet i höst och därmed behöver vi rekrytera en ny arbetsgrupp. Så är du intresserad av att vara med och starta upp en ny enhet med nya kollegor, göra skillnad och har ett genuint intresse av att jobba med människor men också för utvecklingsarbete? Då kan vi erbjuda dig ett omväxlande, utvecklande och roligt arbete som ger dig erfarenheter för livet. När du arbetar hos oss kommer du göra en viktig och uppskattad insats med stor betydelse. Vård och omsorg ansvarar för äldreomsorgen i Stenungsunds kommun. Hemsjukvården som utförs är lagstyrd och regleras primärt av Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HsL). Med människan i fokus verkställs insatser genom bistånd till personer som har behov av hjälp och stöd i hemmet, särskilda boenden, tillfälligt behov av korttidsplats samt personlig assistans. Alla instanser i kedjan bidrar till en kvalitativ och säker vård och omsorg för våra omsorgstagare. Vill du göra en betydelsefull insats? Då är du välkommen till oss! ARBETSUPPGIFTER I expertuppdraget som omsorgshandledare ingår: • Följa upp verksamhetens behov av specialkompetens. • Leda metod och utvecklingsarbete. • Omvärldsbevaka, sprida forskning och nya rön. • Utveckla, införa nya metoder och arbetssätt. • Handleda i metodarbetet på individnivå och gruppnivå, handleda nyanställda, ansvara i introduktionssamtal. • Erbjuda stöd och fortbildning till kollegor samt övriga samarbetspartners på både enhets och sektors nivå. Detta arbete utförs i nära samarbete eller tillsammans med enhetschef. Omfattning: 80-100% KVALIFIKATIONER För tjänsten krävs att du är utbildad undersköterska. Meriterande är om du utöver grundutbildningen har enstaka kurser/poäng inom yrkesområdet som anses likvärdigt som yrkeshögskoleutbildningen med minst 200YH poäng. Ur uppdragsbeskrivningen för omsorgshandledare står: • Socialtjänstlagen och dess nationella värdegrund är grundläggande för undersköterskans uppdrag inom äldreomsorgen. • Undersköterskans arbete i Stenungsunds kommun utgår från att omsorgstagaren ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Arbetssättet ska genom ett gott bemötande leda till en god och säker omsorg. Där omsorgstagaren genom delaktighet, öppenhet och insyn ges en möjlighet till att uppnå meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin livssituation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Varmt välkommen med din ansökan!

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela