Utvecklingsledare inom kompetensförsörjning

Antal platser:
Yrkesbenämning: HR-specialist/HR-adviser
Publicerad: 2021-06-04
Sista ansökningsdag: 2021-06-17
Stad: Linköping
Om Social- och omsorgsförvaltningen Social-och omsorgsförvaltningen är en del i välfärdskedjan. Vi bedriver myndighetsutövning samt utreder, planerar och upphandlar vård och omsorg utifrån målgruppernas behov. Förvaltningen styrs av och svarar på uppdrag av social- och omsorgsnämnd, äldrenämnd samt arbetsmarknadsnämnd. Vi bedriver en verksamhet med hög tillgänglighet, god kvalitet och rättssäkerhet inom givna ekonomiska ramar. Organisationen utformas så att den har flexibilitet att möta snabba omvärldsförändringar, framtida utmaningar och förändrade politiska prioriteringar. Vårt arbete ska säkerställa att de som bor i Linköping får det stöd som de har rätt till. Riktningen för vårt arbete finns i vår vision: ”Med mod och handlingskraft möter vi din förmåga och tillsammans skapar vi framtiden!”Om arbetsplatsen Social -och omsorgsförvaltningen har ett ansvar avseende strategisk kompetensförsörjning för sektorn vård och omsorg. Ansvaret handlar i grunden om att ta fram strategier för att på sikt säkerställa kompetensförsörjning och öka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrken. Linköping såsom andra kommuner och Regioner i landet står för omfattande utmaningar inom området. Demografiskt kommer vi inom en framtid se en ökad åldrande befolkning i behov av vård och omsorg, samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder sjunker.  För att möta dessa behov behöver både kommuner och Regioner vara flexibla och innovativa både avseende organisation och teknisk/digital utveckling. Den nationellt förankrade omställningen till Nära vård är en del av denna utveckling. Främst omställning till en alltmer avancerad vård i hemmet och i våra boenden kombinerat med att hemsjukvården kommer bli allt mer avancerad. Detta ställer stora krav på att rätt kompetens utför rätt insatser för att säkra kvaliteten och patientsäkerheten.  Vi söker nu en utvecklingsledare inom kompetensförsörjning till Staben, enhet Sektorsövergripande utvecklingsfrågor. Arbetsbeskrivning Som utvecklingsledare som kommer driva strategiska frågor inom kompetensförsörjning samt leda och samordna ett kommungemensamt arbete inom området. Du är ansvarig för och leder både utredningar och olika förändringsprocesser kring kompetensförsörjning, exempelvis äldreomsorgslyftet. Samverkan sker med många olika aktörer både inom och utom kommunen. Region Östergötland och länets kommuner har en politisk och tjänstemannabaserad samverkansorganisation för frågor som kräver en långsiktig och förankrad helhetssyn. Tjänstemannaorganisationen, LGVO, är indelad i tre olika ansvarsområden; att växa upp, mitt i livet och att åldras. Gemensamt för samtliga områden är tre riktningar, Nära vård, e- hälsa och FoU/kompetensförsörjning. Som utvecklingsledare för kompetensförsörjning nära vård kan tjänsten utvecklas till att även ingå i dessa strukturer som en samverkan mellan Region och kommun. I tjänsten ingår att delta i strategiskt arbete med kompetensförsörjning och uppföljning av kompetensförsörjning inom nämndernas ansvarsområden. Du kommer också bereda ärenden och ta fram beslutsunderlag för aktuella nämnder. Du sammanställer data, genomför analyser och dra slutsatser utifrån insamlat material kring kompetensförsörjning. Du ansvarar också för arbetet med personal- och kompetensförsörjningsplan kopplat till budgetprocessen. Kvalifikationer Du har en högskoleexamen inom HR-området eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. För att lyckas i rollen har du kunskap och erfarenhet över hur man jobbar strategiskt med kompetensförsörjning i en politisk styrd organisation nära ledning/politik och det är meriterande om du har erfarenhet från vård och omsorgssektorn.  Vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva stora projekt som inkluderar många intressenter samt att du har erfarenhet från att jobba med samverkan mellan flera aktörer. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av förändrings- och innovationsledning. För att trivas i rollen behöver du uppskatta att samarbeta med andra samarbetspartners, men att du också har förmågan att självständigt strukturera, driva och slutföra egna processer med fokus på ett effektivt resultat. Du ska även ha förmåga att ta initiativ och bygga samarbeten, ha mod att våga prova och agera och vilja att bidra till verksamhetens mål. Inget personligt brev i din ansökan Linköpings kommun har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes motivation och intresse samt hur väl denne uppfyller tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.  Information om tjänsten Tillträde: 2021-09-01 Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2023-08-31 Sysselsättningsgrad: 100% Antal lediga befattningar: 1 Ref. nr: 7010 Om Linköpings kommun Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela