Adjunkt i ryska (tidsbegränsad anställning)

Antal platser:
Publicerad: 2021-06-04
Sista ansökningsdag: 2021-06-18
Stad: Stockholm
vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Sista ansökningsdag: 2021-06-18. Ämne/ämnesbeskrivning Ryska undervisas vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Institutionen tillhör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och har ca 60 anställda samt ca 1000 studenter per läsår. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning och därtill knutna uppgifter. Undervisningen gäller huvudsakligen webbaserad undervisning i ryska som främmande språk från nybörjarnivå och uppåt i ämnen såsom muntlig och skriftlig språkfärdighet. Undervisningen innehåller även kontrastiva moment svenska-ryska. Den sökande förväntas att kunna undervisa på distans i stora grupper. Arbetsuppgifterna innefattar även viss kursutveckling. Behörighetskrav Behörig att anställas som adjunkt i ryska är den som har avlagt examen från relevant högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet.  Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet genom undervisning i ryska som främmande språk på nybörjarnivå och uppåt. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.  Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.  Undervisningsspråk är svenska och ryska. Synnerligen goda kunskaper i praktisk ryska krävs. Då kontrastiva moment ingår i undervisningen, är mycket goda kunskaper i svenska ett krav. Bedömningsgrunder Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Sådan dokumentation kan i ett senare skede komma att efterfrågas. Särskild vikt fästs vid erfarenhet av undervisning i ryska som främmande språk och nätbaserad undervisning från nybörjarnivå och uppåt i stora grupper via Zoom. Särskild vikt fästs vid dokumenterade kunskaper i ryska och svenska. Stor vikt fästs dessutom vid god och väl dokumenterad samarbetsförmåga, samt erfarenhet av att arbeta under tidspress. Stor vikt fästs även vid ett positivt förhållningssätt gentemot studenter. Meriterande är administrativ skicklighet och erfarenhet av kursansvar. Högskolepedagogisk utbildning Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Anställningsvillkor  Anställningen är tidsbegränsad till 5 månader och avser ca 50-55 % av heltid. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. Tillträde 2021-08-15 eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Åke Zimmermann Bjersby, tfn 08-16 27 68. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 3 - 6 Månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela