Universitetsadjunkt i företagsekonomi, inriktn. redovisning, visstidsanst.

Antal platser:
Publicerad: 2021-04-30
Sista ansökningsdag: 2021-05-16
Stad: Gävle
Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 300 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. Vi har 16 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar. Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri. Vi erbjuder • möjligheten att arbeta vid ett av Sveriges vackraste lärosäten, • en arbetsplats med många anställningsförmåner, • ett lärosäte som aktivt arbetar med frågor som vår gemensamma arbetsmiljö, tydliga arbetsvillkor samt jämställdhet och lika villkor. På Avdelningen för ekonomi arbetar ca 70 medarbetare inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och juridik. Vid avdelningen finns fyra utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå som leder till examen inom huvudområdet företagsekonomi; Fastighetsmäklarprogrammet (180 hp), Ekonomprogrammet 180 hp (campus och distans), samt två magisterprogram med inriktning redovisning respektive affärsutveckling (båda om 60 hp). Vid avdelningen finns också Rättsvetenskapligt kandidatprogram med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt (180 hp), som leder till examen inom huvudområdet rättsvetenskap. Forskningen vid avdelningen ligger inom marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning, nationalekonomi samt juridik där vi arbetar teamorienterat både inom och över ämnesgränserna. Avdelningens lokaler inryms i hus Embla på campusområdet. ARBETSUPPGIFTER Universitetsadjunktens arbetsuppgifter består av utbildning och forskning vid Avdelningen för ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grund- och avancerad nivå i ämnet företagsekonomi. I dagsläget rör arbetsuppgifterna i huvudsak kurser inom Ekonomprogrammet och Magisterprogrammet i företagsekonomi med inriktning redovisning. I arbetet ingår också att handleda uppsatser i redovisning och ekonomistyrning samt att delta i avdelningens och ämnets utvecklingsarbete, att utföra administrativt arbete samt att delta aktivt tillsammans med forskare i forskarteam. Merparten av arbetstiden är förlagd på Högskolans campus i Gävle och hög närvaro på campus är därför en förutsättning för anställningen. KVALIFIKATIONER För anställningen krävs: - Kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande vetenskaplig kompetens om minst 180 högskolepoäng. - Fullgjord högskolepedagogisk utbildning som motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. I övrigt se Anställningsordningen vid Högskolan i Gävle. Meriterande är dokumenterad, erfarenhet av undervisning inom företagsekonomins delämnen redovisning samt ekonomistyrning. Meriterande är också att ha publicerat vetenskapliga tidskriftsartiklar inom fältet redovisning. Det är även ett krav att den sökande behärskar engelska i både tal och skrift. Undervisningen sker i huvudsak på engelska. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga. Omvittnad noggrannhet och förmåga att både ta och fånga upp initiativ värderas högt. Med hänsyn till anställningens innehåll och arbetsuppgifter, och utöver de formella meriterna, lägger Högskolan stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen. Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 3 - 6 Månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela