Sjuksköterska till öron-, näs- och hals, avdelning 56 i Lund

Antal platser:
Publicerad: 2021-04-08
Sista ansökningsdag: 2021-04-22
Stad: Lund
Gör skillnad. Varje dag! Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Vågar du tänka annorlunda och hitta nya bättre sätt att arbeta? Då är avdelning 56 arbetsplatsen för dig! Vårdenheten (VE) öron-, näs- och hals (ÖHN), avdelning 56 tillhör verksamhetsområde (VO) specialiserad kirurgi och vi bedriver idag majoriteten av vår verksamhet i Lund och några enstaka platser i Malmö. Vi har ett upptagningsområde av patienter från hela Södra sjukvårdsregionen och våra patienter genomgår bland annat högspecialiserad kirurgi inom trauma- och cancerområdet, men vi behandlar även infektionssjukdomar och ett antal olika diagnoser inom områden såsom käkkirurgi och ögon. Vårdavdelning 56 är en kirurgisk vårdenhet med stort flöde av patienter relaterade till den elektiva kirurgiska verksamheten, men vi har även ett flöde av patienter av mer akut karaktär. De akuta diagnoser som vi exempelvis behandlar är näsblödningar, abscesser och balansrubbningar. Merparten av våra patienter är självgående då de sällan opereras nedanför halsen och vårt arbete består därför till stor del av att vårda patienterna med andnings-, svälj- och smärtproblematik, där vi fokuserar mycket på arbetet kring enteral nutrition och trachealvård. Utöver detta är vi specialiserade inom cochleaimplantat samt vårdar patienter med cancer som genomgår små som stora operationer med bland annat rekonstruktion med olika lambåer (mikrovaskulär kirurgi). Vårdenhet öron-, näs- och hals på Skånes universitetssjukhus (Sus) sköts lite annorlunda jämfört med många andra verksamheter. I början av 2000-talet skulle vi på ÖNH-kliniken i Lund bli dubbelt så stora på grund av sammanslagningen med sjukhuset i Malmö. Inför sammanslagningen fick en tvärprofessionell arbetsgrupp i uppgift att inventera hur vår klinik fungerade och resultatet visade då på flera brister. Lösningen blev att decentralisera verksamheten, organisera medarbetarna i små multiprofessionella team och införa ett utvidgat PAL-skap (personligt ansvarig läkare). Detta innebär i praktiken att patienten har samma läkare genom hela vårdkedjan, vilket har lett till kortare ledtider och en bättre miljö för både patienter och medarbetare. Det resulterade också i att vi 2017 vann priset ”Think different”. Mer om detta kan du läsa här: http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/03/Sa-fick-de-till-patientkontinuiteten/ ARBETSUPPGIFTER Vi välkomnar nu dig som vill jobba hos oss på avdelning 56! Dina arbetsuppgifter som sjuksköterska hos oss består av omvårdnad av patienter, vilket sker i team där flera yrkeskategorier samverkar, bland annat en läkare, sjuksköterska och två undersköterskor. För att bibehålla det goda samarbetet ser vi att du i din roll som sjuksköterska tar en aktiv roll i att lyssna in, analysera och därefter leda och fördela omvårdnadsarbetet. Din utveckling är viktig för oss och därför är en gedigen introduktion en självklarhet för oss. I vardagen, för att säkra den fortlöpande kunskapsöverföringen ser vi på sikt att handledning och utbildning är en del av uppdraget. Vi erbjuder ett obligatoriskt utbildningsprogram för nyanställda. Vidare har vi inom enheten även kurser som mer specifikt berör öron-, näs och halsområdet. Möjlighet till utbildning och kompetensutveckling inom öron-, näs- och halsområdet vid universitet finns också, en kurs som i dagsläget omfattar 7.5 hp. Region Skåne satsar även på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. För nyutexaminerade sjuksköterskor finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig inom kirurgi, erbjuds förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden ett antal sökbara utbildningsanställningar då utbildning varvas med kliniskt arbete under två år. KVALIFIKATIONER Vi letar efter dig som kan bidra med energi och glädje till vår enhet och som har ett stort intresse för utveckling, lärande och självklart öron-, näs-och halsområdet! Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. I vår vardag uppstår ofta förändringar och att förhålla sig till dessa och ställa om till en ny situation kräver förmågor som överblick, planering och struktur. Gällande de formella kraven söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser helst att du har minst ett års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, men detta är inget krav. Detsamma gäller tidigare erfarenhet inom andra verksamheter inom vår enhet. Eftersom vi månar mycket om ett gott arbetsklimat lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig! ÖVRIGT Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör. Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen! På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela