Speciallärare till flexgrupp -Timmele skola

Antal platser:
Yrkesbenämning: Speciallärare
Publicerad: 2021-04-08
Sista ansökningsdag: 2021-04-29
Stad: Ulricehamn
Ulricehamns kommun är inne i en fortsatt tillväxtfas. På bara några år har vi gått från liten till större, utan att tappa vår identitet. I nära samarbete med medarbetare och invånare gör vi mesta möjliga samhällsnytta. För kommunen som arbetsgivare innebär det en unik bredd i uppdragen med goda möjligheter till utveckling för dig som anställd. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Inom sektor lärande i Ulricehamns kommun ingår verksamheten för skolutveckling och stöd med uppdrag att arbeta övergripande med förebyggande och främjande stödinsatser. I uppdraget inkluderas förskola, grundskola, grundsärskola samt gymnasium. Centrala elevhälsan är den enhet inom verksamheten som arbetar för att eleven ska kunna delta i sin ordinarie grupp genom att erbjuda psykologisk och specialpedagogisk kompetens. Ulricehamns kommun har gått in i en omfattande satsning på utvidgade personalförstärkningar inom elevhälsa och specialpedagogik i syfte att stärka elevhälsan i grundskolan. Satsningen riktar sig till elever som vi idag har svårt att nå i ordinarie undervisning, elever som kanske har hög frånvaro eller svårt att klara en vanlig skoldag. Flexgrupper på Stenbockskolan, på Timmele skola och på Gällstads skola ingår i den här särskilda satsningen. Vi söker nu en driven och engagerad lärare till flexgruppen för placering i Timmele då innehavaren av tjänsten i dag ska vara ledig för studier. Välkommen med din ansökan! ARBETSUPPGIFTER Uppdraget innebär att du ingår i ett flexibelt team som tillsammans planerar för och undervisar elever i särskild undervisningsgrupp eller elever i behov av särskilt stöd. I uppdraget ingår nära kontakter med klassföreståndare, vårdnadshavare och andra aktörer som är viktiga för elevens kunskapsutveckling. Undervisning kan också komma att bedrivas via fjärrundervisning. Du kommer att ingå i kommunens övergripande nätverk för flexgrupperna. Vi befinner oss i en uppbyggnadsfas och du förväntas delta i verksamhetens utformning. Hos oss får du goda möjligheter till kompetensutveckling och att utvecklas inom din profession. KVALIFIKATIONER Vi har krav på att du är behörig speciallärare och har lärarlegitimation. Du ska även inneha erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd. Har du behörighet i flera ämnen, eller högskolepoäng inom specialpedagogik samt erfarenhet av att arbeta med digitala lärverktyg och tillgänglig lärmiljö är det meriterande för tjänsten. Erfarenhet av, och kunskap om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är även det meriterande. En mycket god förmåga att skapa tillitsfulla relationer med eleverna är en förutsättning för uppdraget. Du arbetar strukturerat, kreativt och kvalitetsmedvetet. Du behöver ha god samarbetsförmåga då du kommer att samverka med andra lärare på skolan och elevernas vårdnadshavare. För dig är det en självklarhet med ett salutogent förhållningssätt och alltid utgå från elevens bästa. Du är flexibel, positiv och problemlösningsfokuserad. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Vi ser gärna att du bifogar examensbevis och legitimation i din ansökan. Tjänsten är en ferietjänst och anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan samt annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33). Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela