Förskollärare på Kyrkbackens förskola

Antal platser:
Publicerad: 2021-04-08
Sista ansökningsdag: 2021-05-16
Stad: Jönköping

På vår förskola står barnens bästa i centrum. Hos oss får barnen skapa, leka och lära i en kreativ miljö. Vår förskola är den nära, lilla förskolan med en familjär atmosfär, en plats där man känner sig välkommen och trygg. Vi följer barnens behov där leken är en viktig del liksom naturen och maten. Vi har egen kock som lagar mat från grunden och vi är nära naturen både på vår fina gård och på utflykter.

Kyrkbackens förskola består av två förskolor, en i centrala Huskvarna och en i Hakarp med totalt cirka 25 personal och 75 barn. Förskolans huvudman är en ideell förening med kristen inriktning, där medlemmar är personal och föräldrar. Din placering är för närvarande planerad till Hakarp.

Är detta något för dig?

Du har tillsammans med kollegor inom arbetslaget ansvar för undervisningen som sker enligt förskolans styrdokument. Utbildningen utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vår strävan är att förskolan ska kännetecknas av lekfullhet och utforskande. Utbildningen ska ständigt utvecklas, förändras, förbättras och förnyas. Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande. Dokumentation, som är en del i det systematiska kvalitetsarbetet, görs främst i förskoleappen Tyra och visar vad vi gör och vilket lärande hos barnen det leder till.

Är du den vi söker?

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Din värdegrund ska grunda sig på allas lika värde och tydligt avspegla sig i arbetet med barnen. Vi ser ett respektfullt bemötande av barnen, vårdnadshavare och kollegor som en förutsättning för att utveckla mångfald, goda relationer och upprätthålla god kommunikation. Du är stolt över utbildningen på förskolan och har förtroende för dina kollegor. Du bidrar till glädje och öppen dialog och är lojal med uppgiften och fattade beslut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.

Bra att veta

Bifoga gärna relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång. Du hittar länken till beställning av belastningsregister här. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)

Om du har frågor om tjänsten, var vänlig kontakta rektor Johanna Bard Axell, 076-342 54 33 eller förste förskollärare Kristina Herkel, kristina.herkel@kyrkbackensforskola.se.

Sista ansökningsdag är 16 maj. Ansökan skickas till rektor@kyrkbackensforskola.se. Intervjuer sker löpande.

Läs mer om oss på vår hemsida: http://www.kyrkbackensforskola.se

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Postadress
  • Region HUSKVARNA
  • 56123 ALFRED DALINVÄGEN 5
Dela