Specialpedagog/speciallärare Kungsholmens gymnasium/Stockholms musik gy

Antal platser:
Yrkesbenämning: Specialpedagog
Publicerad: 2021-04-07
Sista ansökningsdag: 2021-04-21
Stad: Stockholm
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium har ca 1 300 elever och drygt 100 anställda, varav ca 75 är lärare. Vi erbjuder det naturvetenskapliga programmet, det samhällsvetenskapliga programmet, det humanistiska programmet, ekonomiprogrammet samt språkintroduktion. Vår vision är bildning för aktiv påverkan i en globaliserad värld och vår ambition är att utveckla elevernas kunskaper och främja deras beredskap att möta framtida utmaningar. Vi vill att eleverna ska kunna ta ansvar för och påverka den framtida samhällsutvecklingen i ett hållbart globalt perspektiv. Skolan erbjuder en spännande miljö med sina tre sektioner; den svenska sektionen, körsektionen och den internationella sektionen som samverkar med varandra till en helhet. På den internationella sektionen är undervisningsspråket engelska men vi följer svensk läroplan. Musiken har stor betydelse för vår skola och skolans körklasser utgör en viktig institution i Stockholms musikliv. Dessutom har vi en mycket aktiv elevkår med ett rikt idrotts- och föreningsliv. På skolan pågår ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete och kontinuerlig pedagogisk utveckling. Sedan flera år har vi en särskild utformad organisation för kompetensutveckling. Vår skola är präglad av mångfald och tolerans och vi rankas mycket högt av eleverna när det gäller trivsel och huruvida man rekommenderar sin skola till andra. Våra lärare arbetar i arbetslag och våra prioriterade områden för utveckling är: - Samverkan som gynnar hållbart lärande och bidrar till att eleverna kan överblicka ett större kunskapsfält och utvecklar ett alltmer vetenskapligt förhållningssätt. - Skolan är en lärande och inkluderande organisation, en verksamhet där personalen lär av varandra och sina erfarenheter för att systematiskt utveckla undervisning och annan verksamhet. - Digitalisering och IKT används som ett verktyg för att främja elevernas lärande och en effektiv kommunikation. Läs mer på http://www.kungsholmensgymnasium.stockholm.se, eller sök på vårt namn för Instagram eller Facebook   Arbetsbeskrivning Vi söker dig skickliga och positiva speciallärare/specialpedagog som tycker om att arbeta med elever i gymnasieskolan. Till höstterminen 2021 utökar vi vårt elevhälsoteam med ytterligare en speciallärare eller specialpedagog på heltid. Du kommer att ha ett nära samarbete med vår befintliga specialpedagog och som en del i vårt elevhälsoteam kommer du också att samverka med övriga professioner i detta. Ett öppet och prestigelöst förhållningssätt och god samarbetsförmåga är en viktig förutsättning. I rollen som specialpedagog/speciallärare kommer du att: - arbeta främjande och förebyggande i samarbete med kollegor och enskilt samt med elever i behov av särskilt stöd - vara en viktig del i vårt arbete med att skapa goda lärmiljöer - arbeta med enskilda elever och grupper med elever samt ansvara för upprättandet, uppföljningen och utvärderingen av pedagogiska kartläggningar/utredningar - kartlägga elevers skolsituation och upprätta åtgärdsprogram - handleda lärarna i deras arbete med extra anpassningar såväl på gruppnivå som på individnivå   Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare med speciallärar- eller specialpedagogexamen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser och förmåga att: - arbeta på ett reflekterande och systematiskt sätt samt organisera ditt arbete, både enskilt och tillsammans med kollegor - samarbeta och relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt och har en god förmåga att skapa förtroende gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor. - se det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap - se inkludering och normmedvetenhet som en självklar del av din yrkesutövning - vara trygg och stabil i yrkesrollen och kommunicera på ett tydligt och lösningsfokuserat sätt såväl på svenska som på engelska, då båda språken används på skolan - använda datorn som ett naturligt redskap för att utveckla elevernas lärarande. Varje elev hos oss har en egen dator Meriterande Erfarenhet av att arbeta som specialpedagog/speciallärare är meriterande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Behörighet i matematik samt erfarenhet av särskilt stöd i matematik är särskilt meriterande.   Välkommen med din ansökan!   Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela