Vikarierande universitetsadjunkt

Antal platser:
Publicerad: 2021-04-07
Sista ansökningsdag: 2021-04-28
Stad: Luleå
i kvalitetsteknik och logistik Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Avdelningen för industriell ekonomi är en del av Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle vid Luleå tekniska universitet. Avdelningen har ca 50 anställda som bedriver forskning och utbildning inom både teknisk och filosofisk fakultet. Avdelningen är organiserad i fyra forskningsämnen: kvalitetsteknik och logistik, redovisning och styrning, industriell marknadsföring samt entreprenörskap och innovation. Kvalitetsteknik och logistik har idag 16 anställda. Vi ger såväl campusförlagda som internetbaserade kurser på grundläggande och avancerad nivå. Forskningen på ämnet är inriktad mot organisationers arbete med att utveckla sin verksamhet med ett kund- och intressentfokus. Våra forskningsprojekt är bland annat inriktade mot utveckling av databaserade beslutsstöd, kvalitet i upphandling av service, organisationers hållbarhetsarbete och förbättring av underhållsinsatser. Vi har för närvarande projekt i samverkan med bland andra Trafikverket, Boliden, och Region Norrbotten. Ämnet kvalitetsteknik och logistik söker nu en vikarierande universitetsadjunkt. Då vi strävar efter ökad jämställdhet ser vi gärna kvinnliga sökande till den aktuella anställningen. Ämnesbeskrivning Kvalitetsteknik och logistik omfattar principer, arbetssätt och verktyg för kund- och hållbarhetsorienterad produkt- och processförbättring samt förädlingsflöden och deras styrning. Ämnet har en industriell bas med tillämpningar inom varu- och tjänsteproduktion. Arbetsuppgifter I tjänsten ingår att genomföra utbildning på såväl akademisk grund- som avancerad nivå inom kvalitetstekniska områden. Arbetet innefattar i huvudsak undervisning inom traditionell kvalitetsteknik, dels organisatoriska och managementrelaterade aspekter på kvalitetsutveckling och dels kvalitetsteknikens metoder. I arbetsuppgifterna ingår även administrativt arbete. I tjänsten ingår normalt kontakter med näringsliv och andra organisationer, medverkan i industriinitierade och industrifinansierade forsknings- och uppdragsprojekt, samt att planera och genomföra uppdragsutbildningar, såväl internt som externt. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som  - avlagt högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande  - visat pedagogisk skicklighet Bedömningsgrunder För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:  - Pedagogisk skicklighet Övriga bedömningsgrunder i fallande rangordning:  - Förmåga att undervisa på svenska och engelska Information Anställningens omfattning är som lägst 50 % men kan komma att utökas enligt överenskommelse, och är tidsbegränsad till 2023-06-30. Placeringsort är Luleå och tillträde sker enligt överenskommelse. För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: ämnesföreträdare Bjarne Bergquist, 0920-49 2137; bjarne.bergquist@ltu.se , eller avdelningschef Rickard Garvare, 0920-49 22 95; rickard.garvare@ltu.se. Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529; kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792; lars.frisk@ltu.se Ansökan Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska. Sista ansökningsdag: 28 april 2021 Referensnummer: 1236-2021

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 6 Månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela