Produktionsområdeschef till Allmän Pension

Antal platser:
Publicerad: 2021-04-07
Sista ansökningsdag: 2021-04-21
Land: Sverige
Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 361 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 600 000 fondbyten och skickar ut 7,7 miljoner orange kuvert. Vi är cirka 1600 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder. Vi gör pensioner enklare! Pensionsmyndigheten är en förvaltningsmyndighet för ålderspensionssystemet inom socialförsäkringen och för andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska administreras av oss. Vi är i framkant när det handlar om teknik och utveckling och arbetar effektivt med innovativa tekniska lösningar för våra miljontals kunder runt om i landet. Produktionsavdelningen är Pensionsmyndighetens största avdelning med cirka 1000 medarbetare och finns på 8 orter från Luleå i norr till Halmstad i söder. Produktionsavdelningens uppgifter är att säkra handläggningen och hantera utbetalningar för Sveriges pensionärer och pensionssparare. I uppdraget ingår också att säkerställa att felutbetalningar inte genomförs och att motverka bidragsbrott. Avdelningen är indelad i tre produktionsområden och en controllerenhet: - Produktionsområde Allmän pension (AP) - Produktionsområde Bostadstillägg (BT) - Produktionsområde Efterlevandepension, Kundnära och Kontrollverksamhet (EKK) - Controllerenhet (CE) Vi söker nu en chef till produktionsområde allmän pension som består av ca 400 anställda. Medarbetarna inom allmän pension finns vid samtliga orter där Pensionsmyndigheten bedriver sin verksamhet. I produktionsområde allmän pension bedrivs verksamheten med ett tydligt kundfokus där vi strävar efter att hålla ihop handläggningen av kundens resa så långt som möjligt. Vi möter kunden i flera kanaler och försöker alltid lösa kundens problem eller ärende i så få kontakter som möjligt. Produktionsområdeschefen ansvarar för produktionsområdets samlade verksamhet avseende resultat, budget och personal. I rollen har du personalansvar för två enhetschefer samt ett mindre ledningsstöd som är direktrapporterande till dig. Tillsammans med 18 gruppchefer och ca 400 medarbetare utvecklar och leder ni verksamheten. Pensionsmyndigheten arbetar med verksamhetsnära it-utveckling som bygger på SAFe-ramverket (ett agilt arbetssätt). Produktionsområdeschefen för allmän pension har därför ett uppdrag att verka som Business Owner i en utvecklingsvärdeström. Som produktionsområdeschef är du resultatansvarig för alla delar inom området. Du ska tydligt kommunicera strategier och vägval, ansvara för att driva utvecklings- och förbättringsarbete samt vara kravställare för aktuella utvecklingsinitiativ. Vidare är du ansvarig för att säkerställa att rätt arbetsmetoder och processer används i verksamheten. Du ska också löpande samverka och samordna din verksamhet med övriga produktionsområdeschefer och chefen för controllerenheten. Utgångspunkten är kundens fokus och att vi bedriver en effektiv verksamhet med god ordning och reda där chefer och medarbetare samtidigt mår bra på och av jobbet. Du rapporterar till avdelningschefen och ingår i produktionsavdelningens ledningsgrupp. I uppdraget ingår också att kunna företräda myndigheten i media. Pensionsmyndigheten befinner sig nu mitt i ett mycket omfattande utvecklingsarbete där många av myndighetens kärnsystem inkluderas. Det kommer att påverka handläggningen inom allmän pension under flera år framöver och det är därför viktigt att du har både djupa kunskaper inom förmånen, såväl som intresse och erfarenhet av sådant utvecklingsarbete. Utbildning och erfarenhet: Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att styra och leda processtyrd verksamhet med stora ärendeflöden inom socialförsäkringsområdet. Du har även erfarenhet av att leda strategisk och operativ verksamhetsutveckling samt av att ha arbetat i en större kundorienterad organisation. Du har flerårig statlig chefserfarenhet med vana att leda genom andra chefer i flera nivåer (indirekt ledarskap). Som chef verkar du för att arbetsmiljön präglas av arbetsglädje, effektivitet och noggrannhet genom ett coachande, närvarande och engagerande ledarskap. Du är van att leda, prioritera och fördela arbetet samt att engagera både underställda chefer och medarbetare att arbeta mot uppsatta mål. Du har god förmåga att representera myndigheten och skapa goda relationer, även vad avser internationellt samarbete. Du har akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget, företrädesvis inom juridik eller statsvetenskap. Det är mycket meriterande med gedigen erfarenhet att leda strategiskt och operativt it-intensivt utvecklingsarbete inom socialförsäkringsområdet, gärna i en agil kontext som bygger på SAFe, eller motsvarande erfarenhet av större projekt eller program. Vi ser också gärna att du har god förståelse för systemsynsätt och effektiv styrning kopplat till hantering av stora ärende- och kundflöden samt erfarenhet av förändringsledning. Egenskaper: Vi söker en drivande chef med mycket goda ledaregenskaper och särskilt god förmåga att driva och leda utvecklings- och förändringsarbete samt att leda verksamheten mot uppsatta mål. I denna roll är det avgörande att du är lösningsorienterad, har gott omdöme och har god samarbetsförmåga. Som person är du prestigelös, engagerad och självgående. Du är proaktiv med god förmåga att ta fram olika handlingsalternativ. Vidare är du analytisk, strukturerad och har helhetssyn. Du arbetar målinriktat och drivs av att utveckla medarbetarna samt har mycket god kommunikativ förmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Övrigt: Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan anställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetspsykologiska test och arbetsprov kan förekomma i urvalsprocessen. Placering kan ske vid något av Pensionsmyndighetens kontor. Som produktionsområdeschef förväntas du kunna resa i tjänsten. För mer information: För mer information kontakta avdelningschef Magnus Rodin, telefon: 010-454 21 40 eller chefsrekryterare Marianne Brolin, telefon: 010-454 24 83. Fackliga representanter på Pensionsmyndigheten: SACO: Linda Modin, telefon 010-454 33 36. ST: Ann-Christine Jonsson, telefon 010-454 28 54. Välkommen med din ansökan senast den 21 april 2021. Märk din ansökan med PSL 2021-46

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela