Universitetslektorer i företagsekonomi inr. marknadsföring/organisation

Antal platser:
Publicerad: 2021-04-07
Sista ansökningsdag: 2021-06-07
Stad: Örebro
Vi söker två universitetslektorer i företagsekonomi inom marknadsföring och organisation för tillsvidareanställning vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Ämnesområde Företagsekonomi med olika inriktningar inom marknadsföring och organisation. Bakgrund Företagsekonomiämnet på Handelshögskolan vid Örebro universitet har en lång tradition av forskning och utbildning. Som universitetslektor hos oss är du del av en forskningsinriktad miljö med hög andel externt finansierade projekt om t.ex. affärsmodeller, nätverk, förändringsprocesser, hållbarhet och organisatorisk styrning. Utbildningen bedrivs inom fleråriga professionsprogram med möjlighet till kandidatexamen, civilekonomexamen och masterexamen inom företagsekonomi samt civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi. Anställningen är del i en långsiktig satsning på att bygga upp vår kapacitet inom undervisning och forskning. Arbetsuppgifter Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.  Som universitetslektor i företagsekonomi undervisar du på våra program inom industriell ekonomi och företagsekonomi, samt på fristående kurser. När det gäller undervisningsuppdraget avser detta i huvudsak kurser inom området marknadsföring och/eller organisation på grund- och avancerad nivå. I anställningen kan också ingå att undervisa i vetenskaplig metod, samt att undervisa och handleda utanför anställningens specialisering. Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen. Bedömningsgrunder Se fullständig annons på Örebro universitets sida för lediga jobb. Information Anställningen är 100 %, tillsvidare och placerad på Örebro universitets huvudcampus i Örebro. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas Johan Kask, enhetschef företagsekonomi (019-30 38 58, johan.kask@oru.se). Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt. Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. Ansökan Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument: • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer) • Vetenskaplig portfölj • Publikationslista • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Sista ansökningsdag är 2021-06-07. Välkommen med din ansökan! Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiverar vi en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela