Koordinator för Team mot hedersrelaterat våld och förtryck

Antal platser:
Yrkesbenämning: Socionom
Publicerad: 2021-04-06
Sista ansökningsdag: 2021-04-22
Stad: Göteborg
Göteborg befinner sig i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen. Socialförvaltningen Sydväst är en del av socialtjänsten i Göteborg och ska se till att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga ska få en god start i livet. Stöd som erbjuds inom individ och familjeomsorg är bland annat ekonomiskt bistånd, socialt boende, familjehem, stöd till familj, barn och ungdom, fritidsverksamhet, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med förebyggande arbete kring tex folkhälsoarbete, samhällsplanering och lokalt trygghetsarbete. Förvaltningen har även ett övergripande ansvar för stadens samverkan i civilsamhället. ARBETSUPPGIFTER På Resursenheten i Socialförvaltning sydväst arbetar vi med både biståndsbedömda och förebyggande insatser. Vårt uppdrag är att utföra stöd- och behandlingsinsatser med fokus på hela familjen och dess nätverk och målet är att hjälpa familjerna att hitta rätt strategier för att bemästra svårigheter, så att barnen kan bo kvar i sin hemmiljö, fungera i skolan och på sin fritid. På enheten finns Resursteam heder som har till uppgift att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Resursteamet är ett av fyra i Göteborgs Stad som samordnas och handleds av Dialoga. Nu söker vi en ny koordinator till teamet som skall bidra med att utveckla och stärka arbetet med målgruppen. Koordinatorn kommer ha en bärande roll i teamet och bistå med spetskompetens och konsultativt stöd i frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck för att tidigt upptäcka och samordna behov av insatser. Som koordinator ger du stöd till individer i hederskontext och är en länk mellan kommunala verksamheter. Du ger stöd och vägledning till andra professionella både internt i förvaltningen men även i civilsamhällets olika verksamheter, individärenden och vid risk- och skyddsbedömningar. Uppdraget innebär också att hålla föreläsningar och utbildningar för att informera och sprida kunskap om arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vid behov bistår du i arbetet med att utveckla rutiner och metoder för frågan och målgruppen. Detta gör du i samverkan med både medarbetare i den egna organisationen och med de andra teamen i staden genom Dialoga. Även om uppdraget medför mycket samverkan och samarbete är det av stor vikt att du kan ta egna beslut och arbeta självständigt. Du kommer att samverka med övriga i teamet som har delade tjänster samt med Stadsområdets samordnare för frågor rörande våld i nära relationer. Tjänsten är idag organiserad under Resursenheten, avdelning Barn och unga, men då vi befinner oss i ett utvecklingsskede kan tjänsten längre fram komma att organiseras under annan avdelning i stadsområdet. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, såsom socionom eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Då du ska arbeta som specialist inom hedersrelaterat våld och förtryck krävs arbetslivserfarenhet och mycket god kunskap inom området. Det är meriterande om du har arbetat som utredande handläggare på Barn och unga eller på annan befattning inom socialtjänsten och har god kännedom om relevant lagstiftning. Vi söker dig som är självgående, flexibel, drivande, kreativ och har lätt för att samarbeta. Du behöver vara bekväm med att träffa såväl utsatta som yrkesverksamma, befinna dig på olika arenor såsom informationsmöten med yrkesverksamma, ge konsultationer samt samtala med utsatta. Du behöver ha ett gott bemötande och en god kommunikativ förmåga. Du kommer att ha stort ansvar för att organisera ditt arbete och du förväntas följa upp resultatet. ÖVRIGT Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi vill att alla medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela