Är du Rullens nya Speciallärare?

Antal platser:
Yrkesbenämning: Speciallärare
Publicerad: 2021-04-06
Sista ansökningsdag: 2021-04-30
Stad: Solna
Dibber Sverige är en del av Læringsverkstedet som är Norges största förskoleaktör. Dibber har över 80 förskolor och skolor i hela Sverige. Varje dag arbetar vi mot samma vision: "Vi får världens viktigaste värden att växa." Vårt mål är att barnen ska växa genom att tillägna sig kunskap och förmågor samt utveckla en känsla av trygghet och empati. Våra förskolor och skolor behöver dig som älskar att jobba med barn och elever. På Dibber vill vi vara varma människor med den bästa kompetensen. Vill du bidra till att ge alla elever rätt utbildning i en kommunicerande och trygg miljö med höga förväntningar? Trivs du med ett engagerat team och utvecklande arbetsdagar som vill gå till jobbet med syftet ”Lärande för ökad livskvalité”? Då är det dig vi söker!   Rullen är en särskola som riktar sig till elever med fysiska och intellektuella flerfunktionshinder från förskoleklass till och med gymnasiet och erbjuder en miljö där det finns en övertygelse om att alla barn kan utvecklas. Vi tar idag emot mellan 18-20 elever. Vår verksamhetsidé lyder: Rätt utbildning i en kommunicerande och trygg miljö med höga förväntningar. Den är också ett löfte till våra elev och vårdnadshavare.   Rullen erbjuder: Förskoleklass (förskola),Klass 1-9 (grundsärskola), Gymnasiesärskola, Fritidshem och Korttidstillsyn 9§ LSS (komplement till skola). Uppdraget är att bedriva skola där alla elever ges förutsättning att uppnå förmågor enligt gällande kursplan på för individen meningsfull och stimulerande nivå. Målet är en individ med kunskaper och värden som med sin unika egenart deltar i samhället.   Som lärare på Rullen arbetar du aktivt och lojalt med skolans dagliga uppdrag och pedagogiska arbete, med utgångspunkt från våra mål och planer. Vi får världens viktigaste värden att växa! Inför hösten utökar Rullen sin verksamhet med flera elever och söker just Dig som vill vara med och ge Rullens elever en excellent utbildning i en meningsfull kontext.   Vi har 24 platser för elever som är mellan 6-20 år gamla med flerfunktionshinder. Klasserna är åldersblandade och undervisningen sker i teman där eleverna går in i tvärgrupper som är mer åldershomogena. Som komplement till skolan bedriver vi också fritidshem. Arbetslaget består idag av tre lärare, fysioterapeut, undersköterskor och elevassistenter. Förutom det pedagogiska uppdraget har du också ansvar för arbetsledning av medarbetarna i din klass. Bad i klorerad bassäng och ridning förekommer varje vecka varför du inte bör vara allergisk. Rullen arbetar med SIQ modell för kundorienterad verksamhetsutveckling och tog för andra gången i december 2020 emot utmärkelsen Bättre Skola.      Arbetsuppgifter .Se till att skolan drivs i enlighet med läroplanen och kvalitetsstandard, skolans mål och arbetsformer .Ha en god förmåga när det gäller att skapa goda relationer till elever och låter eleverna delta så att de utvecklar färdigheter, självförtroende och livsglädje  .Ha en positiv attityd gentemot både elever och medarbetare .Du ansvarar för att dina elever klarar kunskapskraven och utvecklas maximalt utifrån sin potential .Du ansvarar för att utforma eventuell pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram med stöd av elevhälsan .Du håller dig à jour genom att delta och ta till dig de kurser och utbildningar som erbjuds Kvalifikationer .Du är utbildad speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning med legitimation och har erfarenhet som klasslärare .God kommunikationsförmåga .Förmåga att planera och organisera ditt arbete samt ta ansvar för gemensamma arbetsuppgifter i arbetslaget/organisationen. .Erfarenhet av digitala verktyg som stöd i utveckling av lärande  .Mycket goda kunskaper i svenska, såväl skriftliga som muntliga Personliga egenskaper Som utbildad lärare har du förståelse för att du som lärare är en av de enskilt viktigaste faktorerna för att eleverna ska lyckas. Samtidigt arbetar du aktivt för att göra eleverna delaktiga i sitt lärande. Vi tror att du ser utmaningar som möjligheter snarare än problem och förutsätter att du har ett stort engagemang och intresse av utveckling. Såväl elevernas, organisationens och din egen utveckling. Du tror också på alla elevers möjligheter att utvecklas fullt ut utifrån sina förutsättningar. Du tar egna initiativ där du ser att behov finns och har en förmåga att se till hela verksamhetens bästa. God förmåga att skapa relationer med elever, personal och föräldrar och att samverka för elevernas bästa är givet. Du har ambitioner och passion för det du gör. Du kan också skapa engagemang och deltar i elevens utveckling. Du är innovativ, flexibel och samarbetsvillig. För att vara framgångsrik i rollen måste du kunna kommunicera med människor med olika bakgrunder och i olika livssituationer. Du måste kunna arbeta självständigt och ta ansvar.    Vi erbjuder Engagerade och duktiga kolleger i en professionell miljö! Vi har ett attraktivt pedagogiskt koncept med tillgång till ett omfattande utbildningsmaterial. Vi har kollektivavtal genom Almega (Friskoleavtalet). Dibber har ett löfte till alla sina medarbetare: «Hos oss har du alla möjligheter att utvecklas både som yrkesmänniska och individ samtidigt som du utför världens viktigaste jobb på bästa möjliga sätt.» Förmåner i samtliga av Dibbers verksamheter; *Fria pedagogiska måltider *Friskvårdsbidrag *Personalstöd via Falck Health Care Kontaktinformation Patricia Larsson, Rektor, 0736221813, patricia.larsson@dibber.se Arbetsplats Göran Perssons väg 45 17155 Solna

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Besök hemsida
Dela