Sommarvikarie socionom/socialpedagog Huldas hus

Antal platser:
Yrkesbenämning: Socionom
Publicerad: 2021-04-01
Sista ansökningsdag: 2021-04-15
Stad: Göteborg
Göteborg befinner sig i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen. Socialförvaltningen Sydväst är en del av socialtjänsten i Göteborg och ska se till att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga ska få en god start i livet. Stöd som erbjuds inom individ och familjeomsorg är bland annat ekonomiskt bistånd, socialt boende, familjehem, stöd till familj, barn och ungdom, fritidsverksamhet, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med förebyggande arbete kring tex folkhälsoarbete, samhällsplanering och lokalt trygghetsarbete. Förvaltningen har även ett övergripande ansvar för stadens samverkan i civilsamhället. ARBETSUPPGIFTER Huldas Hus är en öppen verksamhet inom Socialförvaltning Sydväst och vi vänder oss till kvinnor som saknar fast boende. Verksamheten har öppet på vardagar under dagtid. Kvinnorna vi möter tillhör en bred målgrupp då hemlöshet kan drabba många. De allra flesta kvinnor som kommer till Huldas hus har någon form av missbruks- och/eller psykosocial problematik och flertalet bär med sig erfarenhet av våldsutsatthet. Till Huldas hus är en välkommen även om en är påverkad av droger. En betydande del av kvinnorna vi möter har ofta svår psykisk sjukdom och sammansatta behov till följd av psykiatrisk problematik och/eller substansbruk, som inte kunnat tillgodogöra sig/velat ta del av ordinarie behandlingsinsatser inom specialistpsykiatrin, beroendevården eller kommunen. Huldas hus är en mötesplats som erbjuder kvinnorna trygghet, gemenskap, aktiviteter samt möjlighet till arbetsträning. Här träffas kvinnor över en kopp kaffe och för att äta en billig lunch, delta i någon av de olika aktiviteterna som erbjuds eller för att få stöd i sin ofta mycket svåra livssituation av personalen. Kvinnorna har också möjlighet att vila, tvätta, duscha, låna telefon och dator. Som vikarie hos oss kommer du inom ramen för verksamhetens uppdrag stödja besökarna i att på bästa sätt få ovanstående behov tillgodosedda, samverka med myndigheter, andra enheter som berör målgruppen, sjukvård samt i vissa fall även kunna ha hand om köket och laga mat. Utifrån beskrivningen av målgruppen innebär det också att du behöver kunna vara flexibel, samarbetsvillig samt ha förmåga att kunna sätta tydliga gränser på ett respektfullt sätt. Du kommer även planera, organisera och genomföra aktiviteter tillsammans med besökare och övrig personal, givetvis utifrån de möjligheter som pandemirestriktioner ger. I tjänsten ingår också viss omskötsel av verksamhetens lokaler. KVALIFIKATIONER Personlig kompetens såsom samarbets- och initiativförmåga, lyhördhet, flexibilitet, tydlighet och förmåga att sätta gränser utifrån ett icke konfrontativt förhållningssätt är egenskaper som värdesätts. Önskvärt är att du har erfarenhet och/eller teoretiska kunskaper kring psykisk ohälsa i kombination med pågående missbruk och även erfarenhet av kvinnor i våldsutsatthet. Kunskaper och erfarenhet av MI och lågaffektivt bemötande ser vi som meriterande då dessa metoder är centrala i vårt arbete. Du har en klar eller pågående utbildning som socionom/socialpedagog eller annan beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Önskvärt är att du har erfarenhet och/eller teoretiska kunskaper kring psykisk ohälsa och/eller missbruk.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 11 Dagar - 3 Månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela