Rektorer till förskolor i Kortedala och Hammarkullen

Antal platser:
Yrkesbenämning: Förskolechef
Publicerad: 2021-04-01
Sista ansökningsdag: 2021-04-15
Stad: Göteborg
ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu två rektorer, en till Team Hammarkullen och en till Team Kortedala. Ditt uppdrag som rektor i område Öster blir att genom ett tydligt ledarskap organisera och skapa förutsättningar för en förskola av hög kvalitet där läroplanens värdegrund och uppdrag genomsyrar verksamheten. Du skapar engagemang och delaktighet bland dina medarbetare och leder arbetet mot enhetens uppsatta mål och vision. Du ansvarar för att säkra verksamhetens kvalité samt har ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du vill fortsätta att driva den utvecklingen av förskolorna i området. Det är en verksamhet som stärker barns självkänsla, lust att lära och att utvecklas tillsammans med andra. Barnens delaktighet och inflytande är viktiga delar i arbetet med ett förhållningssätt där barns idéer och kreativa förmågor tas till vara av engagerade pedagoger. Ledningsgruppen, utbildningschef och rektorer i området träffas regelbundet för arbete med de gemensamma verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Ledningsgruppen fungerar som en viktig del i vårt kollegiala lärande och ett stöd i din chefsroll. Förutom ledningsgruppen ingår du i ett av våra team av rektorer, där ni har ett närmare kollegialt stöd och samarbete. Du har även ett nära samarbeta med bland annat specialpedagogerna i den centrala barnhälsan. I Förskoleförvaltningen pågår ett ständigt arbete med att bygga upp och förbättra stöd i olika processer inom HR, ekonomi, administration samt kvalitet och analys, för att du som rektor ska kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet med verksamhetsutveckling, måluppfyllelse och organisation. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en förskola som håller en hög kvalité, där vi ger stadens barn likvärdiga förutsättningar. Vi möter varje barn där det befinner sig, stödjer och utmanar dem i lärande, utveckling och utbildning. Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har högskoleexamen med pedagogisk inriktning och erfarenhet av arbete i förskolan. Du är van att leda grupper och processer och har god kännedom om styrdokumenten inom området och kan omsätta dessa i praktiken. Erfarenhet av ledningsuppdrag och ledarskapsutbildning är meriterande. Påverka andra - Meriterande Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Lyhörd - Meriterande Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog. Mål- och resultatorienterad - Meriterande Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Helhetssyn - Meriterande Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela