Arkitekt med inriktning översiktsplanering och stadsutveckling

Antal platser:
Yrkesbenämning: Planarkitekt jobb
Publicerad: 2021-03-29
Sista ansökningsdag: 2021-04-18
Stad: Eskilstuna
Vill du jobba med arkitektur i strategisk översiktsplanering och stadsutveckling i olika skeden och skalor? Är du driven och gillar många kontaktytor? Vi utökar vårt team på utvecklingsenheten och söker dig som är erfaren inom strategisk fysisk planering, är nyfiken och vill jobba med hållbar stadsutveckling. Läs gärna vidare och sök om du tycker det låter intressant! På utvecklingsenheten inom stadsbyggnadsförvaltningen är vi ett bra team i rollerna arkitekter, fysiska planerare, översiktsplanerare, projektledare, utvecklingsstrateg samt en stadsarkitekt. Vi ansvarar för stadsbyggnadsprojekt i tidiga skeden av stadsbyggnadsprocessen och för den översiktliga och strategiska planeringen av Eskilstuna kommuns utveckling. Kommunikation, koordinering och samverkan är ledord i det långsiktiga arbetet. Enheten har som uppgift att driva, bevaka och följa upp översiktsplanens intentioner och ställningstaganden. Enheten har till uppgift att formulera strategier för byggande och infrastruktur och att initiera komplexa projekt där omvärldsbevakning utgör en naturlig del. Vi initierar och driver olika stadsutvecklingsprojekt i samverkan med fastighetsägare och andra intressenter. Strategiska stadsutvecklingsfrågor är prioriterade inom Eskilstuna kommun. Vi utökar och söker nu dig som vill vara en del i teamet på utvecklingsenheten. ARBETSUPPGIFTER Eskilstuna växer och planerar för ett nytt verksamhetsområde om cirka 300 hektar. Här får du rollen som projektledaren som initierar och driver arbetet med en översiktsplan (FÖP) för tydlig klimat- och miljöprofil och ett hållbart och innovativt företagande. Som arkitekt hos oss driver du stadsutvecklingsprojekt både självständigt och med stöd av andra inom hela kommunkoncernen. Du ingår i ett team som präglas av stort engagemang och öppenhet. Vi arbetar med fysisk planering och gestaltning av en god bebyggd miljö i stad och på landsbygd på ett strategiskt plan. Här följer fler arbetsuppgifter: • Arbete med översiktsplanering, fördjupningar av översiktsplanen, geografiska eller tematiska, andra strategiska planeringsfrågor samt stadsutvecklingsprojekt. • I din roll representerar du det strategiska samhällsbyggandet i olika lokala och regionala sammanhang. Du är ofta med och kvalitetssäkrar delar i olika stadsutvecklingsprojekt vilket även kan innefatta projekt utanför dina egna. Det handlar om att delta i planeringens tidiga faser med stark drivkraft och tydlig inriktning se till att Eskilstuna utvecklas till en alltmer attraktiv stad. • Ditt uppdrag är ett växelspel mellan större stadsutvecklingsprojekt och mindre utredningsuppdrag som kan innebära att skissa och översiktligt visualisera en plats möjliga utveckling för bebyggelse eller offentliga rum. • Arbete med innovativa medborgardialoger med samskapande som utgångspunkt. • Som en del av teamet på utvecklingsenheten är omvärldsbevakning, både nationellt och internationellt en given arbetsuppgift. • Arbete med att skriva fram beslutsunderlag till remissvar från olika myndigheter och andra organisationer. • Vi har fokus på implementering av digitala verktyg vilket den här rollen blir en del i. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som uppfyller följande krav: • Du har relevant arkitektutbildning med inriktning mot stadsplanering, fysisk planering eller annan av arbetsgivaren bedömd likvärdig utbildning. • Flerårig erfarenhet av arbete i stadsutvecklingsprojekt och stadsbyggnadsfrågor. • Erfarenhet som projektledare med inriktning fysisk, strategisk planering. • Utöver goda allmänna IT-kunskaper även kunskaper i Adobe för att kunna visualisera och konkretisera stadsutvecklingsidéer samt vana vid arbete med GIS-analyser som verktyg. • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är också meriterande om du har med dig följande: • Arbetslivserfarenhet av medskapande medborgardialog. • Erfarenhet att i arkitektrollen arbetat med översiktsplanering exempelvis med illustrationer och skiss. • Erfarenhet av arkitektur- och gestaltningsfrågorna på ett övergripande och strategiskt plan. • Tidigare erfarenhet från Agenda 2030 och har kunskap om hållbarhetsmålen. Som person är du driven och nyfiken. Du är en god talare och van vid att knyta nya kontakter. Du samarbetar gärna och är lyhörd i dina samarbeten. Här behövs också både struktur och flexibilitet vilket du har en förmåga att kombinera. Du är också självständig och beslutsam samt har ett intresse för samordning och kommunikation. Hos oss är utvecklingsmöjligheterna goda för rätt person. Vi söker dig som känner igen dig i ovan och vill bidra till att Eskilstuna utvecklas till en alltmer attraktiv plats. Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Stadsbyggnadsförvaltningen är en viktig del i kommunens tillväxtarbete. Förvaltningen planerar, projekterar och bygger samt ansvarar för drift och underhåll av den offentliga miljön i Eskilstuna. Vi är totalt cirka 200 anställda. Vill du vara med och leda vägen? Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Dela