Vrena friskola söder ny REKTOR

Antal platser:
Yrkesbenämning: Rektor
Publicerad: 2021-03-26
Sista ansökningsdag: 2021-04-09
Stad: Nyköping

www.vrenafriskola.se -

Tjänsten blir på 75 - 100 %

Vrena friskola – den lilla verksamheten mitt i en livskraftig bygd. I våra historiska och ändamålsenliga lokaler har skolundervisning bedrivits sedan mitten av 1800-talet och de senaste nio åren med friskoleförening som huvudman. Du kanske tänker på god sammanhållning, närhet till varandra och pittoresk miljö? Det stämmer väl men vår verksamhet är så mycket mer. Våra rötter finns i den starka anknytningen till bygden och vi siktar på innovativa lösningar för undervisningen och på stort samhällsengagemang. Hos oss blir alla barn och elever sedda för sina unika personer och får möjligheter att lära för livet!

Vår berättelse

Vrena friskola öppnade verksamheten hösten 2012 efter Nyköpings kommuns tidigare beslut att flytta det kommunala mellanstadiet från orten. Engagemanget att bevara den trygga och välfungerande skolan i Vrena var stort och ortsborna bildade en förening med målet att driva en friskola i Vrena. Skolinspektionen gav verksamheten sitt godkännande och den 27 augusti 2012 öppnades skolans portar under högtidliga former! Första året hade skolan 38 elever varav flera även gick på fritidshem. Verksamheten har sedermera vuxit för varje år som gått och består nu av ett 80-tal elever i skolan, 50-tal barn på fritidshem och ett 60-tal barn på förskolan. Personalstyrkan har också utökats från första årets sju medarbetare till dagens styrka på drygt 30 kompetenta och engagerade personer. Huvudmannen är detsamma som i början, en ideell förening med styrelse i spetsen och verksamheten bedrivs i ändamålsenliga lokaler där skolan huserat i mer än hundra år. Nu söker vi den viktigaste personen till verksamheten, rektor med förståelse för historien och blicken riktad framåt!

DINA ARBETSUPPGIFTER

Som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamhetens måluppfyllelse, kvalitets- och utvecklingsarbete, ekonomi och resultat. Du har ett direkt personalansvar för biträdande rektor samt medarbetare inom grundskola, fritidshem, elevhälsa och verksamhetsstöd.

Din uppgift är att med engagerade medarbetare utveckla verksamheten mot skolans mål, uppdrag och prioriterade områden. Ditt ledarskap har en tydlig inriktning mot elevers lärande och utveckling och att du är väl förtrogen med skolans olika styrdokument.

En viktig uppgift i din roll som rektor är att verka för elever och medarbetares delaktighet i skolans verksamhet. Som rektor är du närvarande i verksamheten och följer medarbetare och elever på nära håll. Du skapar en skola där alla elever får möjlighet att utvecklas och lära för att ta ett steg till i sin utveckling. Du skapar goda förutsättningar för det pågående elevhälsoarbetet.

Du är tillsammans med medarbetare och elever ambassadör för att verka för att Vrena friskola är attraktiv för elever och föräldrar. Ditt uppdrag är att skapa förutsättningarna för arbetet genom att vara en tydlig ledare i det pedagogiska uppdraget.


KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en relevant pedagogisk examen på högskolenivå. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av att arbeta med stadierna F-6, fritidshem och/eller förskola. Har du genomfört den statliga rektorsutbildningen är detta meriterande. Det är också meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i chefsposition eller annan ledande/samordnande position. Vi ser gärna att du har dokumenterade kunskaper och erfarenheter inom grupprocesser, utvecklingsprocesser, systematiskt arbetsmiljöarbete och elevhälsofrågor.

Du är samarbetsorienterad, arbetar bra med andra människor och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du är tydlig, lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du är strukturerad, arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du är lösningsorienterad, sätter upp höga mål för dig själv och arbetar för att nå dessa mål, gör vad som krävs för ett gott resultat. Du är relationsskapande, tar aktivt initiativ i sociala yrkesmässiga sammanhang, skapar kontakter och är närvarande. Du har förmågan att hantera konflikter och räds inte heller för svåra beslut. Relationellt tänkande är ditt naturliga förhållningssätt. Du är engagerad och inspirerar även andra till att prestera sitt allra bästa.


KONTAKTPERSON

Ansökan skickas via mejl till vår ordförande - jenny.wevel@vrenafriskola.se.

Sista ansökningsdag 9 april 2021.

Intervjuer kommer att ske löpande. Vi undanber kontakt från rekryteringsfirmor.

Välkommen att söka!

Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast lön
Postadress
  • Region VRENA
  • 61173 TÄRNÖVÄGEN 2
Besök hemsida
Dela