Biträdande universitetslektor i tillämpad geokemi

Antal platser:
Publicerad: 2021-02-23
Sista ansökningsdag: 2021-03-21
Stad: Luleå
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1.8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1,700 anställda och 15,100 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Forskningsämnet tillämpad geokemi tillhör Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, där forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi söker en biträdande universitetslektor i tillämpad geokemi för undervisning och forskning. Ämnet har sedan början av 1990-talet framgångsrikt kombinerat tillämpad forskning med grundforskning. Grundforskningen syftar till att förstå koncentrationsnivåer och mobilitet av grundämnen under naturliga förhållanden. Den tillämpade forskningen omfattar föroreningseffekter från olika typer av mänskliga aktiviteter och åtgärder för att minska utsläppen av föroreningar och begränsa deras skadeverkningar. Miljömineralogi och miljöforensik är viktiga delar i ämnets forskningsområden. Ämnesbeskrivning Tillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i berg, mark och vatten, med fokus på metoder för att förhindra eller minska miljöeffekter från metallutvinning och samhällsbyggande. Arbetsuppgifter Uppgiften för biträdande universitetslektor innefattar undervisning på svenska och engelska inom miljögeokemi och handledning av studenter och doktorander, deltagande i forskningsprojekt, utveckla och upprätta goda kontakter med intressenter och medverka i att attrahera extern finansiering. En viktig uppgift inkluderar utveckling av utbildning och samarbete inom universitetet och med relevanta nationella och internationella forskningsmiljöer. Behörig att anställas som universitetslektor är den som  • avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.  Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter. Bedömningsgrunder För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:  • Vetenskaplig skicklighet • Pedagogisk skicklighet Ytterligare bedömningsgrunder är: • Erfarenhet inom miljögeokemi relaterat till gruvmiljö • Erfarenhet inom miljömineralogi och miljöforensik • Goda kunskaper i svenska eftersom undervisning sker på svenska Anställningstid För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år. Prövning till universitetslektor En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder. Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet. Ytterligare bedömningsgrunder är:  • Bidragit till ämnets forskning i form av vetenskapliga publikationer • Erfarenhet av sökt och erhållen finansiering av forskningsprojekt Information För ytterligare upplysningar kontaktas professor Lena Alakangas, 0920-49 1396, Lena.Alakangas@ltu.se   Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1809  Kjell Johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se Ansökan  Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas de vetenskapliga arbeten som den sökande i första hand vill åberopa till stöd för sin ansökan. Vi ser gärna att sökande följer Ansökningsmallen som finns på vår hemsida, under lediga jobb. Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer. Sista ansökningsdag: 21 mars 2021 Referensnummer: 603-2021

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida
Dela