Miljöspecialist till E4 Förbifart Stockholm

Antal platser:
Yrkesbenämning: Miljöhandläggare
Publicerad: 2021-02-23
Sista ansökningsdag: 2021-03-07
Stad: Solna

Som Miljöspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Nu söker vi en miljöspecialist till program E4 Förbifart Stockholm. Här kommer du får möjlighet att arbeta brett med miljöfrågor i en utvecklade och dynamisk projektmiljö och möjligheter att forma tjänsten efter din expertis. Är du en av våra nya medarbetare?

Miljöspecialist till E4 Förbifart Stockholm

Arbetsuppgifter

Som miljöspecialist i program E4 Förbifart Stockholm kommer du att arbeta i byggskedet med miljöfrågor bland annat inom områdena mark, vatten, luft, klimat, natur och buller- och vibrationer. Du kommer att ingå som en del i E4 Förbifart Stockholms projektorganisation, där du tillsammans med projektledningen ansvarar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot våra entreprenörer. Du kommer även att ingå i ett team av miljöspecialister som arbetar i E4 Förbifart Stockholm där vi delar erfarenheter, diskuterar olika frågeställningar gällande miljö och stöttar varandra.

I rollen arbetar du brett med att samordna och säkra att projektets samtliga aktuella miljöaspekter omhändertas i nära samarbete med övriga projektmedlemmar och teknikdiscipliner. Du följer bland annat upp miljökrav, bevakar lagefterlevnad i miljödomar och andra tillstånd enligt miljöbalken och kulturmiljölagen, granskar entreprenörens miljöplan, deltar på miljöronder samt bidrar till egenkontroll och uppföljning i Trafikverkets kontrollprogram. Generellt innebär arbetet att se till att Trafikverkets rutiner och verktyg för miljö följs och tillämpas.

Miljöspecialisten ansvarar för att samordna och granska eventuellt tillkommande inventeringar och utredningar från såväl beställare som entreprenör. Miljöspecialisten arbetar tätt tillsammans med bygg- och projektledning och följer upp entreprenörens systematiska miljöarbete. Miljöspecialisten har även dialogen med tillsynsmyndigheterna och arbetar med rapporteringen till dessa.

Du kommer också att ingå i ett nätverk av miljöspecialister på verksamhetsområdet Stora Projekt och rapporterar till sektionschef Miljö. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen - vilket vi ser som en stor styrka. Det finns även möjlighet att driva eller delta i vårt forsknings- och utvecklingsarbete eller i utvecklingen av vårt arbetssätt.

Läs mer om program E4 Förbifart Stockholm i länken nedan.

Övrig information

Tester kommer vara en del i denna rekryteringsprocess. De första intervjuerna kommer ske via Skype 25-26 mars.

#FörbifartStockholmE4

Kvalifikationer

Vem är du?

För att trivas i den här rollen har du ett strategiskt tänk och kan se helheter utifrån flera aspekter såsom teknik, miljö, juridik, ekonomi och samhällsbyggande. Du är strukturerad, ansvarstagande, självgående och har en god analytisk förmåga samtidigt som du är lösningsorienterad och initiativtagande. Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt. 


För att lyckas i den här rollen ser vi att du har:

 • en högskole- eller universitetsexamen inom miljöområdet eller annan utbildning tillsammans med erfarenhet och kompetens som vi värderar likvärdigt
 • yrkeserfarenhet inom miljöområdet
 • erfarenhet av anmälnings- och tillståndsprocesser enligt miljöbalken
 • körkort för personbil
 • mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Vi ser det som meriterande om du har:

 • erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor i byggskede
 • erfarenhet av att samordna miljöfrågor

Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Forbifart-stockholm/

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
 • Heltid
 • Tillsvidare
 • Vanlig anställning
Lön
 • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida
Dela