Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning)

Antal platser:
Yrkesbenämning: Forskarassistent
Publicerad: 2021-02-23
Sista ansökningsdag: 2021-03-11
Stad: Stockholm
vid Sociologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-03-11. Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet bedriver undervisning på grund- och avancerad nivå i sociologi, samt på avancerad nivå i demografi. I dagsläget har institutionen ungefär 100 anställda från ett 10-tal olika länder. Institutionen erbjuder en stark och livaktig forskningsmiljö och forskningen som bedrivs är av hög internationell standard. Institutionen är speciellt konkurrenskraftig inom områdena demografi, etniska relationer och migration, genus, familjesociologi, politisk sociologi, social politik, sociala nätverk och social stratifiering. Vid institutionen bedrivs forskning om föräldraledighet, främst utifrån kvantitativt perspektiv under ledning av Ann-Zofie Duvander. Den utlysta tjänsten kommer innehålla olika uppgifter inom detta forskningsområde. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består av olika delar. En del är att göra litteratursökning om föräldraledighetsanvändning för Sverige, men även de andra Nordiska länderna. Fokus här ligger på unga föräldrars specifika situation. En annan del rör en internationell studie riktad till föräldrar där bland annat ett frågeformulär ska översättas till svenska från engelska. En tredje del är att kontrollera, koda och preparera data om föräldraledighet i statistikprogrammet Stata. Data kommer från Försäkringskassans administrativa register. Uppgifter av olika slag kommer att uppkomma och detta är därmed en chans till insyn i forskningens olika delar. Kvalifikationer Vi söker dig som har en fil. kand. inom samhällsvetenskap. Du ska ha god vana av datahantering och kvantitativ analys i Stata, vara insatt i svensk föräldraförsäkring samt ha mycket god kunskap i svenska. Du bör uttrycka dig väl i skrift samt vara beredd att kommunicera på både svenska och engelska. Dessutom bör du naturligtvis vara intresserad av familjepolitisk forskning. Anställningsvillkor Anställningen avser 40 procent och gäller i 4 månader med möjlighet till förlängning. Anställningen kan med fördel kombineras med studier på masternivå. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Närmare information om anställningen lämnas av, professor Ann-Zofie Duvander, tfn 08-16 32 12, ann-zofie.duvander@sociology.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 3 - 6 månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida
Dela