Forskare i vibrationell SFG-spektroskopi

Antal platser:
Yrkesbenämning: Fysiker
Publicerad: 2021-02-23
Sista ansökningsdag: 2021-03-05
Stad: Stockholm
vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2021-03-05. Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita. Projektbeskrivning Fysikum söker en forskare på postdoktornivå inom området kemisk ytfysik för experimentell forskning på grundläggande processer i heterogen katalys. Målet med projektet är att med vibrationell summa-frekvensgenerering (SFG) som spektroskopisk metod undersöka katalytiska processer under operando-förhållanden, såsom en arbetande elektrokemisk cell och heterogen gas-fastfaskatalys vid höga tryck.  Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består i experimentell forskning där SFG tillämpas på reaktionen för koldioxidreduktion till bränslen med målet att förstå reaktionsmekanism och kemiska bindningar till ytan och brytande och bildning av kemiska bindningar i adsorbaten. En väsentlig del i uppgifterna är att ansvara för utveckling av experimentceller för detta. Behörighetskrav En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid dokumenterad experimentell kunskap avseende SFG tillämpat på elektrokemiska katalytiska processer. Utmärkt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav. En lämplig bakgrund är en Fil. dr. i fysikalisk kemi eller kemisk fysik och bakgrund i experimentella spektroskopiska tillämpningar av ultrasnabba lasrar. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst till och med 2021-12-31. Tillträde 2021-05-01, eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av professor Tony Hansson, tfn 08-5537 86 45, thansson@fysik.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner Viktigt: Referenspersonerna ska senast sista ansökningsdag skicka  rekommendationsbrev via e-post till: FV-0710-21.refletters@fysik.su.se, och på ämnesraden ange: SU FV-0710-21 + sökandes namn. och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida
Dela