Universitetslektorer i litteraturvetenskap (1–4 tidsbegr.anställningar)

Antal platser:
Publicerad: 2021-02-23
Sista ansökningsdag: 2021-03-10
Stad: Stockholm
Institutionen för kultur och estetik. Sista ansökningsdag: 2021-03-10. Institutionen för kultur och estetik är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten. De ämnen som finns vid institutionen är: idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, curating, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap. Undervisning och forskning bedrivs i alla ämnena. Litteraturforskning är ett ledande forskningsområde vid Stockholms universitet. Ämne Litteraturvetenskap. Arbetsuppgifter I visstidsanställningarna ingår undervisning inom grundutbildningen i litteraturvetenskap samt inom lärarutbildningen. Viss undervisning på avancerad nivå i litteraturvetenskap kan förekomma. Till undervisning räknas att hålla föreläsningar, leda seminarier, kursadministration, handledning och examination. Distansundervisning kan ingå och viss undervisning äger rum på kvällstid. Undervisningen sker på svenska. Behörighetskrav Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap. Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet samt ha förmåga att undervisa på svenska. Den sökande ska också ha god samarbetsförmåga, liksom förmåga och lämplighet i övrigt för att kunna fullgöra arbetsuppgifterna väl. Högskolepedagogisk utbildning är meriterande. Bedömningsgrunder Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, där den pedagogiska skickligheten tillmäts störst vikt. Den vetenskapliga skickligheten bedöms i första hand inom ramen för ämnesområdet för anställningen. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten fästs särskild vikt vid planering och utvärdering av undervisning inom de kompetensområden som anställningen avser. Stor vikt fästs vid förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor. Meriterande är att ha visat administrativ skicklighet genom kursutveckling och kursansvar. Till ansökan ska bifogas en redovisning av vetenskapliga meriter med beskrivning av den sökandes forskningsprofil (1–2 sidor), en pedagogisk självreflexion (1–2 sidor) samt ett intyg från studierektor eller motsvarande som styrker undervisning och pedagogisk skicklighet. Universitetet kommer vid dessa rekryteringar främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Anställningsvillkor Anställningarna (1–4) med omfattning på 20 % – 95 % är tidsbegränsade under en period om 3–6 månader. Anställningens omfattning avgörs av verksamhetens behov samt vilka möjligheter och önskemål den som erbjuds anställning har. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde 2021-08-01 eller efter överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningarna lämnas av studierektor Maria Wahlström, maria.wahlstrom@littvet.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Deltid
  • 3 - 6 månader
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida
Dela