Doktorandtjänst i landskapsarkitektur: landskapsplanering

Antal platser:
Yrkesbenämning: Doktorand
Publicerad: 2021-02-23
Sista ansökningsdag: 2021-03-29
Stad: Uppsala
Institutionen för stad och land Vid institutionen för stad och land finns fyra avdelningar: agrarhistoria, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och miljökommunikation. Institutionen är den största inom SLU för samhällsvetenskap, humaniora och design. Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i institutionens forskning och undervisning. Vid institutionen finns även Centrum för naturvägledning och Sidas helpdesk för miljöbedömning. Landskap för stationsnära utveckling (TOD): landskapsanalys för hållbara vardagslandskap  Beskrivning: Doktorandtjänsten utlyses som en del av ett EU-finansierat tvärvetenskapligt nätverk (ITN) där tio doktorander utgör nätverkets kärna. Samtliga doktorander studerar stationsnära utveckling, med målet att främja en socialt och miljömässigt hållbar urbanisering av Europeiska stad-land regioner. För mer information om nätverket och de övriga tjänsterna, följ denna länk: https://www.uantwerpen.be/en/projects/tod-is-rur  Du kommer att utveckla kvalitativa metoder för landskapsanalys (eller landskapskaraktärisering) av och för stationsnära utveckling (TOD), med målet att fånga platsspecifika värden. Du kommer i första hand att använda historia och etnografiska som komplement till konventionella (främst rumsliga) analyser för landskapsanalys, för att studera vardagens stationsnära landskap, särskilt dess betydelse för vardaglig rörelse och rekreation. Dina fallstudier förväntas genomföras i Sverige och Tyskland. For Uppgifter och Ansvar, se komplett annons här: https://www.uantwerpen.be/en/projects/tod-is-rur/jobs/ Behörighet: På denna sida är annonen förkortad. Se komplett annons här: https://www.uantwerpen.be/en/projects/tod-is-rur/jobs/ Placering:       Uppsala Anställningsvillkor: Anställning som doktorand (4 års utbildning). Tillträde: 1 september, 2021. Ansökan: Välkommen med din ansökan senast 2021-03-29. Ansökan ska skickas via projektets gemensamma portal (INTE via SLU): https://www.uantwerpen.be/en/projects/tod-is-rur/jobs/ Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/ Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida
Dela