Ledande planläggare till Jomala kommun på Åland

Antal platser:
Yrkesbenämning: Planeringschef
Publicerad: 2021-02-22
Sista ansökningsdag: 2021-03-19
Stad:  
Jomala kommun kan locka med boende i närhet till både natur och vatten. I kommunen finns ett flertal planerade områden och den kommunala servicen är väl utbyggd med hög kvalitet inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Jomala kommun har inte heller någon kommunal fastighetsskatt för stadigvarande bostäder. Det centrala läget på Åland, närheten till Mariehamn och de korta avstånden på Åland ger dig som boende goda möjligheter till hög livskvalitet då du snabbt och enkelt kan ta dig till och från jobbet. Kommunen är skuldfri med en välskött ekonomi. Beskrivning av arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna är bland annat att leda kommunens planläggningskontor som inom kort planeras utökas med ytterligare en planerare. Du ansvarar för att planera kommunens utveckling inom planläggning, uppgöra kommunens detalj- och generalplaner och bistå kommunstyrelsen i ärenden som gäller planläggning, samt uppgöra budgetförslag och verksamhetsberättelse inom verksamhetsområdet. Du ska också bistå vid beredningen av ärenden till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och på begäran bistå byggnämnden i ärenden som gäller lov-, tillsyns- och inspektionsfrågor och därmed sammanhängande verksamhet samt följa med utvecklingen inom byggnadsväsendet och företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar inom verksamhetsområdet. I uppgifterna ingår även regelbundet samarbete med kommunens tekniska förvaltning. Sammanfattningsvis blir du ansvarig för det breda och spännande området planläggning och samhällsbyggande. Beskrivning av kvalifikationer: Kompetenskraven är högskoleexamen eller motsvarande examen avlagd inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som motsvarar minst tre års heltidsstudier inom byggnadsbranschen eller annan motsvarande examen samt därtill en, med tanke på arbetets svårighetsgrad, tillräcklig arbetserfarenhet gällande uppgörande av detalj- och generalplaner samt övrig fysisk markplanering. Lön utgår i enlighet med lönegrupp 50102011 och övriga bestämmelser i kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal eller motsvarande bestämmelser i senare gällande kollektivavtal. För närvarande är den uppgiftsrelaterade grundlönen ca 3.700 euro i månaden och det tillkommer bransch- och individuella tillägg enligt avtal. Din fritt formulerade ansökan och CV ska vara Jomala kommun tillhanda senast den 19 mars 2021 kl. 15.00. Ansökan riktas till Jomala kommun, PB 2, AX-22 151 Jomala eller per e-post till info@jomala.ax. Jomala kommun föredrar ansökningar per e-post. Ange "Planläggare" i ämnesraden. Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Arbete utomlands
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida
Dela

Ansök utan CV

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt ​Ogiltigt svar
Obligatoriskt ​Ogiltigt svar
Obligatoriskt ​Ogiltigt svar
Obligatoriskt ​Ogiltigt svar