Förstelärare i förskolan vid Enehagens förskolor

Antal platser:
Publicerad: 2021-02-18
Sista ansökningsdag: 2021-03-25
Stad: Värnamo
Värnamo kommun mitt i Småland är en tillväxtregion och har ett framgångsrikt näringsliv och en hög sysselsättning. Vi är utsedda till Årets kommun 2016 bland annat tack vare en strategisk satsning på bredbandsutbyggnad och delaktighet. Även goda kommunikationer och en väl utbyggd offentlig service kännetecknar vår expansiva kommun med 34 400 invånare. Vår vision är: "Värnamo kommun, den mänskliga tillväxtkommunen - 40.000 invånare år 2035". Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet omfattar förskola, grundskola, kulturskola, gymnasie, vux och särskola Tillsammans är vi ca 1300 anställda. Är du glad, nyfiken, lyhörd och modig och vill förändra och utveckla förskolan? Då är den här tjänsten något för dig. Målsättningen är att höja kvalitén på utbildningen och undervisningen i förskolan samt öka förutsättningarna för en likvärdig förskola. Är du redo att ta nästa steg i din förskollärarroll? Är du redo att leda andra? Då är det här jobbet för dig! Ditt förhållningssätt ska utgå ifrån det som finns beskrivet i förskolans läroplan. Med de pedagogiska målen i sikte har du tillsammans med arbetslagen i uppdrag att skapa en attraktiv förskola för barn, vårdnadshavare och kollegor. Genom uppdragsdialog tillsammans med rektor planerar ni gemensamt för vilket utvecklingsuppdrag som är aktuellt inom förskoleområdet. Uppdraget kan förändras utifrån det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetsuppgifter En tjänst som förstelärare i förskolan innebär bland annat att stärka uppdraget med ökade krav på att utveckla undervisningen, att följa med i forskning, sprida kunskap och vara aktiv i kollegiala samtal. I uppdraget ingår också att vara en förebild för kollegor och aktivt bidra till att synliggöra och verka för undervisning i enlighet med kommunens utvecklingsarbete. Förstelärare i förskolan ska vara öppen för studiebesök av förvaltning, rektor, kollegor, föräldrar och inbjudna gäster och förväntas ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sin praktik. Rektor planerar tillsammans med förstelärare i förskolan förutsättningar och övergripande utvecklingsarbeten i den årliga uppdragsdialogen. Som förstelärare i förskolan ska du även initiera och handleda pedagogiska samtal i syfte att förbättra och utveckla förskolans verksamhet. Förändring av uppdraget kan initieras av både arbetsgivare och arbetstagare och utgår från behoven i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Kvalifikationer Du ska genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med en eller flera anställningar inom förskolan. Dokumentationen du redovisar ska visa på att du sätter barnet i centrum för att utveckla undervisningen och förskolans kvalité. Du ska även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisningen och uppgifter som hör till undervisningen. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten, beskrivning av din IKT-kompetens samt dina akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan innehålla CV, lärarlegitimation, examensbevis och studieintyg. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • Tillsvidare
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida
Dela