Postdoktor i experimentell partikelfysik, ATLAS-experimentet

Antal platser:
Yrkesbenämning: Fysiker
Publicerad: 2021-02-16
Sista ansökningsdag: 2021-03-31
Stad: Stockholm
vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2021-03-31. Projektbeskrivning Avdelningen för experimentell elementarpartikelfysik välkomnar sökande till en postdoktjänst i fysik, för arbete inom ATLAS-experimentet vid CERN:s stora hadronkolliderare LHC. Huvudfokus kommer att ligga på analys av ATLAS-data och sökande efter nya tunga partiklar, men kandidaten förväntas även bidra till rekonstruktion och kalibrering av data, datatagning och detektorutveckling. Forskningen kommer att bedrivas inom SHIFT - Solving the Higgs Fine-Tuning Problem with Top Partners. Genom ett fördjupat samarbete mellan experimentella och teoretiska fysiker syftar projektet till att ta fram möjliga utvidgningar av Standardmodellen som löser Higgsmassans finjusteringsproblem samt nya metoder för söka efter dessa vid ATLAS-experimentet. ATLAS-gruppen har starkt bidragit till design, konstruktion och kalibrering av ATLAS hadronkalorimeter och första nivåns trigger, och har fortsatt ansvar inom dessa områden. Gruppen deltar dessutom i utveckling av algoritmer för dataanalys, bland annat identifiering av bottenkvarkar. Vi har också en ledande roll i mätningen av luminositeten med hjälp av spårdetektorn. Våra huvudsakliga forskningsområden är sökande efter supersymmetri, mörk materia och parproduktion av Higgsbosoner samt mätningar av processer som involverar toppkvarkar. Arbetsuppgifter Kandidaten kommer att spela en ledande roll i sökanden efter exotiska partiklar med långa livstider på ATLAS. Arbete för ATLAS-experimentet (t.ex. kalibrering) måste också utföras, men tjänstens primära fokus är på dataanalys.   Behörighetskrav Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Bedömningsgrunder Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid beprövad erfarenhet av analys av data från stora partikelfysikförsök. Vi söker en motiverad kandidat med ett stort intresse för partikelfysik och med stark förmåga att arbeta både individuellt och i grupp. Goda kunskaper i engelska är väsentliga.  Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Upplysningar om anställningen lämnas av Professor David Milstead, milstead@fysik.su.se, Professor Sara Strandberg, strandberg@fysik.su.se, eller Professor Per-Erik Tegnér, tegner@fysik.su.se. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter • dina kontakt- och personuppgifter • din högsta examen • dina språkkunskaper • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner Viktigt: Referenspersonerna ska skicka senast sista ansökningsdag rekommendationsbrev via e-post till: FV-0568-21.refletters@fysik.su.se och på ämnesraden ange: SU FV-0568-21 + sökandes namn.   och att bifoga följande dokument • personligt brev • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet • kopia av bevis på doktorsexamen • • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.  Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Information om jobbet

Arbetstid & varaktighet
  • Heltid
  • 6 månader eller längre
  • Vanlig anställning
Lön
  • Fast månads- vecko- eller timlön
Besök hemsida
Dela